Program SIBAF® seminár 2024 - Fotovoltika a batériové úložiská. Riziká a poistenie.

 21. mája sa uskutoční odborný SIBAF® seminár, témou ktorého budú votovoltika a batériové úložiská. Seminár bude postavený na teoretických poznatkoch s výrazným presahom do praktických riešení a skúseností.

Každý kvalitný poisťovací maklér by totiž mal rozumieť rizikám pri príprave poistného programu pre budovy, na ktorých je inštalácia zrealizovaná. Mal by vedieť rýchlo a odborne reagovať v prípade riešenia poistných udalostí.

Práve preto, aby makléri mali tieto schopnosti, SIBAF® seminár ponúka nasledovný program:

 

 

 

9,00 – 9,10

Otvorenie seminára

9,15 – 9,40

Trendy v požiarnej ochrane

Daniel MIKLÓS

Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

9,45 – 10,15

Komplexnosť rizika FVE inštalácie a batériových úložísk elektrickej energie

Martin STUDVA – MSIG Insurance

Miloš ŽERNOVIČ – Colonnade Insurance

10,20 – 10,50

Poistenie FV panelov – komplexný sprievodca

Renáta Roder DOKTORÍKOVÁ – Colonnade Insurance

Peter ČAHOJ – ČSOB Poisťovňa

10,50 – 11,15

PRESTÁVKA Káva

11,15 – 11,45

Riziká fotovoltiky pred, počas a po realizácii

Pavel ŠIMON

11,50 – 12,15

Od iskry po obnovu: Zvýšené nároky na sanáciu po požiaroch elektrovozidiel

Veronika GAŠPIERIKOVÁ, SANAC

12,15 – 13,15

PRESTÁVKA  Obed

13,15 – 13,45

Fotovoltika a projekt PBS - možnosť alebo nutnosť?

Tomáš KRCHNÁK

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

13,45 – 14,15

Požiadavky požiarnej ochrany v ČR nie len na FVE

Michal VALOUCH

Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

14,15 – 14,40

Fotovoltika a protipožiarna bezpečnosť stavby

Dušan MACÁŠEK

Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR

14,45 – 15,00

Záverečná diskusia a ukončenie seminára

 

 

 

Pridanou hodnotou sú osobné stretnutia s kolegami zo segmentu, od 9.00 do 15.00 hod. v Hoteli NH Gate One Bratislava.

Registrujte sa TU.

Späť do obchodu