Pripravujeme seminár na tému poistenia fotovoltiky a batériových úložísk

Blíži sa 21. máj, kedy sa v bratislavskom Hoteli Bratislava Gate One uskutoční odborný SIBAF® seminár.

Jeho témou bude poistenie fotovoltických elektrární a batériových úložisk.


Prečo sme volili práve túto tému?

Je extrémne dôležitá!
V najbližšej dobe totiž výrazne narastie množstvo inštalácií fotovoltických elektrární (FVE) na strechách priemyselných hál a administratívnych budov.

V dôsledku inštalácií sa mení aj tzv. požiarne zaťaženie budovy, pretože na jej streche bude nainštalované elektrické zariadenie, ktoré sa potenciálne môže stať iniciátorom požiaru.
Zároveň dochádza aj k zmene miery rizika majetku umiestneného v hale a k vplyvu aj na zodpovednostné škody.

Pre poisťovacieho makléra je veľmi dôležité, aby poznal súvislosti inštalácie, ktoré s poistenou budovou vznikajú.
Mal by plne rozumieť rizikám pri príprave poistného programu, rovnako aj odborne reagovať v potrebe riešenia prípadných poistných udalostí.


Skúste si sami odpovedať na tieto 3 jednoduché otázky:

Ste pripravený/á

  • odborne komunikovať s klientom už v prípravnej fáze inštalácie FVE a batériových úložísk?
  • rozumieť požiadavkám undewritera na predloženie informácií o poisťovanej FVE?
  • odborne riešiť s likvidátorom prípadné poistné udalosti?

Ak ste čo i len na jednu z týchto otázok odpovedali NIE, tak pripravovaný SIBAF® seminár je určený práve Vám.

Úačstníci seminára získajú poznatky a skúsenosti o poistných rizikách FVE a batériových úložísk, konkrétne sa dozvedia:

  • ako sa mení požiarne zaťaženie priemyselnej haly a administratívnej budovy inštaláciou FVE alebo batériového úložiska
  • ako reagujú technické normy na rýchle napredovanie vývoja technológií
  • ako prebieha hasičský zásah pri požiari batériového úložiska a fotovoltiky umiestnenej na streche budovy
  • dôležité informácie o elektrotechnických a byrokratických postupoch inštalácie FVE
  • ako sa odstraňujú následky požiaru batérie v budove

Prednášajúcimi budú experti, ktorí s témou už dnes výrazne prichádzajú do kontaktu, majú skúsenosti z underwritingu, risk managementu, inštalácií FVE, protipožiadnej ochrany, hasenia požiarov či odstraňovania následkov po požiari batérií.

Rizikový manažment: Martin Studva  MSIG Insurance Europe a Miloš Žernovič z Colonnade Insurance
Underwriting: Renáta Roder Doktoríková z Colonnade Insurance a Peter Čahoj z ČSOB Poisťovňa
Požiarna ochrana a prevencia:
Tomáš Krchnák zo Slovenskej asociácie pasívnej protipožiarnej ochrany
Daniel Miklós a Michal Valouch z Generálního ředitelství hasičského zboru ČR
Inštalácia FVE: Pavel Šimon, Pavel Šimon s.r.o.
Odstraňovanie následkov škody po požiari: Veronika Gašpieriková, SANAC

REGISTRUJTE SA TU.

 

Späť do obchodu