Oznámenie o začiatku kurzu OFV

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informáciu o konaní kurzu osobitného finančného vzdelávania.

 

Sektor: poistenia a zaistenia

Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný

Forma: dištančná

Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk

Deň začiatku: 13.05.2024

Deň ukončenia: 31.12.2024

Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený ku dňu začiatku kurzu

Späť do obchodu