8 videoprednášok, ktoré vás nenechajú na stoličkách nezaujatými

Aktualizovali a doplnili sme videoprednášky, ktoré sú súčasťou kurzu pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

Pribudlo 8 videoprednášok, ktoré vás nenechajú na stoličkách nezaujatými, ale získajú si vašu pozornosť.

Nová videoprednáška v kurze sa zaoberá témou poistných podvodov na Slovensku.
Je to pomerne tabuizovaná téma, na verejnosti sa jej nevenuje veľká pozornosť. Zväčša si totiž ľudia povedia, že veď vlastne poistným podvodom nikto nikomu neublíži, maximálne iba okradne poisťovňu, ktorá má aj tak dosť peňazí.

Fakt je ale iný - je tu trestnoprávna rovina, ale aj rovina finančnej zodpovednosti. Tá je o tom, že prípadné poistné podvody v konečnom dôsledku zaplatia ostatní poistení. Zvyšovanie nákladov na strane poisťovní sa totiž prejavuje v cenách poistenia. Minimálne to je dôvod, prečo by poistné podvody nemali byť verejnosťou tolerované a nemali by byť predmetom  niekedy dokonca chvastúnstva o tom, ako niekto “prešiel cez rozum” poisťovni. Videoprednášku na túto tému sme pripravili v spolupráci s Branislavom Kozmerom z Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Ďalší príspevok sme vytvorili s Tomášom Potúčkom z Generali Slovensko a jeho témou je občianska zodpovednosť za škodu. Súčasný nárast hodnoty škôd, ktorý je podmienený rastom cien, má významný vplyv aj na celkovú výšku plnenia na strane poisťovne. Výška limitov krytia v zmluvách zostáva dlhodobo nezmenená, a teda tu vzniká možnosť nedostatočných limitov na strane klienta.

Mimochodom, vedeli ste, že pre dôchodkové úspory z II. piliéra je možné nastaviť tzv. oprávnenú osobu, ktorá v prípade úmrtia sporiteľa dostane do 30 dní vyplatené jeho úspory? Napríklad aj to sa dozviete vo veľmi praktickej videoprednáške Michaely Florekovej z NN Financial Services.

Nové témy sú relevantné pre trh, skvalitnia vašu prácu a odlíšia vás od konkurencie. Nejde o povinné vzdelávanie, ktoré si “odsedíte” či možno aj “odtrpíte”, ale o vzdelanie, ktoré vám prinesie reálne poznatky, vedomosti, informácie, skúsenosti z praxe, ktoré budú viesť k vyššej profesionalite aj vašich služieb.

Objednajte si kvalitný kurz OFV pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia TU.

Späť do obchodu