Prečo svojim klientom ponúknuť poistenie pohľadávok alebo poistenie záruky

Ekonomické prognózy Allianz Trade

Hospodárska aktivita na Slovensku sa v roku 2022 výrazne spomalila. Spôsobili to najmä dôsledky vojny na Ukrajine, následné sankcie Európskej únie voči Rusku a prudko rastúce ceny energií. Rast reálneho HDP sa na Slovensku znížil z 3% v roku 2021 na 1,7% v roku 2022, čo vtedy predstavovalo najpomalšie tempo spomedzi členských štátov EÚ v strednej a východnej Európe (región CEE-EU-11) s výnimkou Estónska. 

 

„V roku 2023 sa slovenská ekonomika zatiaľ drží lepšie, ako sa očakávalo, na rozdiel od našich susedov Česka, Maďarska a Poľska. Slovensko sa tak vyhne recesii.“ poznamenal Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku. Slovenský reálny HDP porastie v roku 2023 o 1,3% v porovnaní s nulovým rastom v Českej republike a s poklesom v Maďarsku (-0,7%) a v Poľsku (-0,2%). Celkovo sa v krajinách strednej a východnej Európy očakáva priemerný rast o 0,6%. 

 

V roku 2024 experti Allianz Trade predpokladajú mierne oživenie rastu slovenského HDP na 2%, najmä vďaka čiastočnému oživeniu domáceho dopytu po spomalení v roku 2023. Podľa predbežnej prognózy na rok 2025 by mal rast slovenského HDP dosiahnuť 2,5%. V regióne strednej a východnej Európy predpovedajú analytici Allianz Trade priemerný rast HDP o 2,8% v budúcom roku a 3,2% v roku 2025.

 

Očakávaný rast reálneho HDP na vybraných trhoch regiónu strednej a východnej Európy:

  

  

Zdroj: Allianz Trade

 

Poistenie pohľadávok od jednotky na trhu

Poistenie pohľadávok je produkt, ktorý môžete ponúknuť svojim B2B klientom, ak chcú chrániť svoju spoločnosť pred rizikami neplatenia zo strany ich odberateľov. Allianz Trade je slovenským aj globálny lídrom na trhu poistenia pohľadávok a vie prispôsobiť poistenie potrebám takmer každého podnikateľského subjektu.

 

Pre malé a stredné spoločnosti s obratom do 5 miliónov eur je určené poistenie pohľadávok Simplicity s jednoduchšími podmienkami a nízkym administratívnym zaťažením, ktoré bude vyhovovať ich potrebám. Väčším podnikom skúsení experti Allianz Trade ochotne poradia produkt Corporate Advantage a podmienky poistenia im nastavia na mieru tak, aby čo najlepšie zabezpečovalo všetky riziká vyplývajúce z danej podnikateľskej činnosti, odvetvia alebo krajín, kam smeruje ich export.

 

Okrem istoty finančného krytia Allianz Trade pravidelne vyhodnocuje aj dostupné informácie a robí analýzy platobnej kondície firiem. Svojich klientov informuje o finančnej situácii a bonite ich nových aj existujúcich zákazníkov. Pomáha im posúdiť, či budú odberatelia schopní zaplatiť svoje faktúry včas alebo nie. Vďaka tomu dokáže predvídať riziko nedobytných dlhov a šikovne nastaviť riadenie pohľadávok. Allianz Trade je spoľahlivý partner, ktorý pomáha podnikateľským subjektom napredovať doma aj na zahraničných trhoch.

 

Ako poistenie záruky podporuje expanziu vašich klientov

Prostredie globálneho obchodu a projektov nikdy predtým nebolo tak nestabilné a zložité. Spoločnosti, ktoré realizujú veľké projekty na domácich alebo medzinárodných trhoch, sa stretávajú s tým, že ich realizácia môže byť prerušená alebo úplne zrušená v dôsledku rôznych reštrikcií alebo komplikácií.

 

Viac ako kedykoľvek predtým musia byť projekty zabezpečené zárukami, ktoré výrazne zvýšia istotu, že partneri projektu budú schopní splniť svoje zmluvné záväzky. Platí to najmä pre komplexné projekty v oblastiach ako stavebníctvo, strojárstvo a doprava, kde môžu záväzky trvať aj niekoľko rokov, presahovať hranice viacerých štátov a zahŕňať realizáciu v lokalitách, kde sa zákonné a trhové podmienky odlišujú od tých, ktoré vy alebo váš klient poznáte.

 

Rovnako ako banková záruka, aj poistenie záruky finančne chráni vlastníka projektu pred akýmikoľvek stratami spôsobenými neskorým alebo neúplným dodaním diela. A čoraz viac sa takéto finančné riešenie stáva nielen výhodou, ale priamo podmienkou účasti v mnohých projektoch. To sa odráža v celosvetovom dopyte po zárukách a počas nasledujúcich piatich rokov sa odhaduje nárast na úrovni 6,4 % ročne.

 

Ak vás v budúcnosti oslovia vaši B2B klienti ohľadne poistenia pohľadávok alebo vystavenia záruky pre ich projekty, jednoducho sa obráťte na expertov z Allianz Trade, ktorí Vám radi poradia a jednotlivé riešenia Vám predstavia podrobnejšie.

Späť do obchodu