SIBAF® workshopy a semináre s 2 dôležitými témami

Po veľmi úspešnom SIBAF® fóre 2023 sa pripravuje ďalšie prezenčné vzdelávanie, ktoré dá profesionálom z poisťovacieho trhu príležitosť na osobné stretnutia, ale najmä na nadobudnutie vedomostí potrebných pre prax.

SIBAF® workshopy & semináre sa uskutočnia 9. novembra 2023 v bratislavskom Technopole v Petržalke.

Seminár bude trvať od 9.00 do 12.00 hod.

Program pozostáva z dvoch dôležitých prednášok:

JUDr. Jakub MANDELÍK bude prezentovať tému Právo poisteného vs. pasivita poisťovateľa

Jej obsahom budú:

- vynútiteľnosť práva poisteného škodcu, aby za neho poisťovateľ plnil a ďalšie procesné aspekty
- nepravá solidarita
- podmienky žaloby v prospech tretej osoby v súdnej praxi
- nemožnosť škodcu žalovať na "svoj účet"
- zmysel poistenia - náhrada škody primárne poisťovateľom
- aktívna vecná legitimácia škodcu
- ochrana poisteného
- regresný nárok. Intervencia
- najvyšší súd 8 Cdo 100/2017 zo dňa 29.11.2018, škoda vzniknutá vysokozdvižným vozíkom pri výkone pracovnej činnosti jeho jazdou
- povinné zmluvné poistenie
- ochrana záujmov poškodených

 

JUDr. Imrich FEKETE sa bude venovať téme Pasívny prístup poisťovne k likvidácii škôd z PZP a právne problémy s tým spojené.

Obsahom prednášky a diskusie budú:


- princíp aktívnej a pasívnej likvidácie v poisťovacej praxi
- splatnosť  poistného plnenia poisťovne - doba, v ktorej je poisťovňa povinná poistnú udalosť najneskoršie vybaviť. Povinnosť poisťovne riadne odôvodniť odmietnutie nároku poškodeného na náhradu škody
- niektoré právne následky spojené s nevybavím poistnej udalosti včas (premlčanie práva poškodeného na náhradu škody vo vzťahu k poisťovni, povinnosť poisťovne platiť poškodenému úroky z omeškania, právo poškodeného na náhradné poistné plnenie, právo poisteného na náhradu trov súdneho konania, právo poškodeného na náhradné vozidlo)
- právo poisteného na náhradu vyplatenej náhrady škody proti poisťovni

 

Kapacita podujatia je obmedzená na 40 účastníkov. Registrovať sa môžete TU.

Späť do obchodu