Poznáme víťazov SIBAF® award 2023!

Už 15-krát hlasovali profesionáli poistného trhu v ankete SIBAF® award. Už 15-krát vyjadrili názor na poisťovne zo svojho pohľadu - z pohľadu profesionálov trhu - na kvalitu produktov a služieb poskytovaných poisťovňami pôsobiacimi na našom trhu. Pozrite sa, kto vyhral.

 

Hlasovanie v ankete prebiehalo od 22. 9. do 4. 10. 2023, zapojilo sa 78 spoločností z radov licencovaných SFA, FP, SPzČŠ zo sektoru poistenia a zaistenia a o výslednom poradí rozhodlo 269 platných hlasovacích lístkov. V porovnaní s minulým rokom to znamená nárast hlasujúcich o 13 platných hlasovacích lístkov.

“Teší nás zvyšujúci sa záujem o hlasovanie. Stále platí, že sme to iba my - profesionáli pôsobiaci na poisťovacom trhu - ktorí majú možnosť niečo meniť, prispievať k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovaných produktov a služieb. Pozitívne vnímam aj to, že SIBAF® award sa za roky svojej existencie stala renomovanou anketou, výsledky ktorej sú pre trh relevantné. A teda aj pre samotné poisťovne sa stali vyhodnotením ich práce a motivátorom na prípadné zmeny či úpravy,” povedal Martin Sinčák, spoluorganizátor SIBAF® vzdelávacích podujatí a SIBAF® award. Odborným garantom ankety je už od roku 2018 spoločnosť TPA AUDIT, ktorá vyhodnocuje zaslané hlasovacie lístky. Porota bola v zložení pani Márie Kamenárovej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti aktuárov, riaditeľa OZ Cesta von Pavla Hricu a predsedu Olivera Borka, spoluorganizátora SIBAF® vzdelávacích podujatí.

 

Hlasovalo sa tradične v troch kategóriách, v ktorých sa poisťovne umiestnili nasledovne:

 

 

1. Kategória 

POISTENIE PRIEMYSLU a PODNKATEĽOV

 

Por.

Obchodné meno

body

1

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4,491

2

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

4,414

3

Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,239

4

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4,129

5

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

3,921

 

 

 

 

 

 

2. Kategória 

HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

 

Por.

Obchodné meno

body

1

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

5,604

2

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

5,256

3

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

4,183

4

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

3,822

5

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

3,642

 

 

 

3. Kategória 

POISTENIE OBČANOV

 

Por.

Obchodné meno

body

1

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

5,503

2

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

5,317

3

Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu

5,171

4

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

5,069

5

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

4,344

 

 

Aj toho roku sa organizátori rozhodli podporiť OZ Cesta von a venovať 1 euro za každý platný hlasovací lístok na rozvíjanie potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje. Pretože organizátori SIBAF® vzdelávacích produktov a OFV veria, že vzdelávanie je tá správna cesta.

 

Pozrite sa, ako dopadli SIBAF® award 2022 a porovnajte medziročné zmeny výsledkov TU.

Späť do obchodu