Najčastejšie otázky k OFV

 

 

 

 

 

 

Čo je jedinečný identifikátor mojej osoby pre prihlásenie do portálu SIBAF® osobitné finančné vzdelávanie?

Jedinečným identifikátorom účastníka OFV je e-mailová adresa. K tejto adrese je vytvorený užívateľský profil, ktorý tvorí e-mail a heslo. V rámci tohto profilu máte prístupné Vami aktuálne objednané kurzy OFV. Na túto e-mailovú adresu budú tiež zasielané notifikácie a upozornenia, ktoré súvisia s absolvovaním osobitného finančného vzdelávania.

Kedy obdržím registračné údaje ku kurzu?

Registračné údaje sú zasielané na e-mail prihlásenej osoby v čase cca. 30 minút po pripísaní platby za kurz na účet spoločnosti EFIBA s.r.o.

Ako najrýchlejšie získať prístup ku kurzom?

Poplatok za kurz uhraďte ideálne tzv. okamžitou platbou. Prípadne inou formou zrýchlenej platby, ktorou docielite jej promptné pripísanie na náš bankový účet. Registračné údaje sú zasielané na e-mail prihlásenej osoby za bežných okolností v čase cca. 30 minút po pripísaní platby za kurz na účet spoločnosti EFIBA s.r.o.

Chcem zrealizovať okamžitú platbu, môžem?

Naša banka prijíma tzv. okamžité platby. Ak ste úhradu za kurz realizovali týmto typom platby, tak Vám bude e-mail z našej strany odoslaný do cca. 30 min., v prípade realizácie platby do 21.00 hod. Ak zrealizujete platbu v čase medzi 21.00 a 07.00 (nasledujúceho dňa), tak Vám e-mail s prístupovými právami odošleme o 7.00 hod. ráno.

Čo je registrácia do portálu SIBAF® osobitné finančné vzdelávanie?

Vytvorenie užívateľského profilu do portálu SIBAF® OFV. Tento profil slúži na prihlasovanie k objednaným kurzom. Je dôležité vytvoriť si dostatočne silné heslo, aby nedošlo k zneužitiu Vášho prístupového konta.

V akom poradí musím študovať jednotlivé videoprednášky?

Poradie prehrávania odborných kurzov-videoprednášok je možné si zvoliť ľubovoľne.

Otvorenie (štúdium) odborného kurzu.

V danom čase je možné študovať vždy iba jeden odborný kurz. Štúdium / otvorenie viacerých kurzov súčasne nie je povolené. Nový odborný kurz je možné otvoriť až po úplnom absolvovaní aktuálne otvoreného kurzu, t.j. je splnená podmienka časového rozsahu sledovania kurzu a úspešne urobeného testu/kvízu.

Absolvovanie odborného kurzu

Odborný kurz je absolvovaný (ukončený), ak bol prezretý jeho celý obsah v stanovenom čase a úspešne absolvované overenie kompetencií tj. test / kvíz.

Absolvoval som všetky odborné kurzy. Čo teraz?

Výborne, gratulujeme! Dátum Vášho absolvovania OFV v zmysle podmienok kurzu SIBAF® OFV je 31. 12. 2023. Platí to aj v prípade, že ste odborné kurzy a testy/kvízy absolvovali skôr. Informáciu s Vašimi osobnými údajmi a týmto dátumom absolvovania OFV zašleme do 10. 1. 2024 (v zmysle zákona) do registra NBS. Vaše údaje v registri osôb, ktoré absolvovali OFV, budú aktualizované. Zároveň Vám od 1. 1. 2024 začne plynúť lehota 365 dní na absolvovanie ďalšieho OFV. Veríme, že si opäť vyberiete niektorý z kurzov našej spoločnosti.

Môžem si odborný kurz prezrieť – študovať viackrát?

Áno. Máme za to, že niektoré časti odborných kurzov si je vhodné preštudovať viackrát a utvrdiť si získané informácie. Opakovanie Vám pomôže upevniť si získané poznatky. Smelo do toho. Odborný kurz je možné spustiť minimálne 3-krát. Za spustenie sa počíta jeho každé, aj keď nedokončené, otvorenie v rámci prehliadača. Na obrazovke, v ktorej odborný kurz sledujete, sa Vám zobrazuje počet otvorení odborného kurzu z celkových možných pozretí.

Môžem video kurz posúvať počas štúdia dopredu a dozadu?

Nie. Z dôvodu zabezpečenia korektnosti počítadla času v zmysle pravidiel pre absolvovanie OFV, nie je možné video posúvať dopredu či dozadu. Je možné len jeho kontinuálne prehrávanie, teda od začiatku do konca. Platí to aj na opätovné prezretie videa, teda už videnej odbornej videoprednášky.

Odhlásenie z aplikácie

Odporúčame pri ukončení práce s portálom SIBAF® OFV použiť tlačidlo Odhlásiť. Dôjde tak ku korektnému odhláseniu a ukončeniu aplikácie. Pri novom prihlásení tak vznikne nové „otvorenie“ databázy a bezproblémové zapísanie sledovaného kurzu.

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu