SIBAF® workshopy & semináre

Témy a prednášajúcich sme opäť vyberali tak, aby výsledkom bol prínos pre Vašu profesionálnu prax.
Aby ste jednoducho na konci podujatia vedeli, prečo ste išli a odchádzali s dobrým pocitom.

Dátum: 9. november 2023

Miesto: Kongresové centrum Technopol Bratislava

Seminár bude trvať od 9,00 do 12,00 s dostatočným časovým priestorom na odbornú diskusiu s prednášajúcimi a ďalšími účastníkmi podujatia.

Kapacita podujatia je obmedzená na 40 účastníkov. 

 

PROGRAM

 

JUDr. MANDELÍK Jakub

Právo poisteného vs. pasivita poisťovateľa
Vynútiteľnosť práva poisteného škodcu, aby za neho poisťovateľ plnil a ďalšie procesné aspekty.
Nepravá solidarita.
Podmienky žaloby v prospech tretej osoby v súdnej praxi.
Nemožnosť škodcu žalovať na "svoj účet".
Zmysel poistenia - náhrada škody primárne poisťovateľom.
Aktívna vecná legitimácia škodcu.
Ochrana poisteného.
Regresný nárok. Intervencia.
Najvyšší súd 8 Cdo 100/2017 zo dňa 29.11.2018. Škoda vzniknutá vysokozdvižným vozíkom pri výkone pracovnej činnosti jeho jazdou.
Povinné zmluvné poistenie.
Ochrana záujmov poškodených.

 

JUDr. FEKETE Imrich

Pasívny prístup poisťovne k likvidácii škôd z PZP a právne problémy s tým spojené.
Princíp aktívnej a pasívnej likvidácie v poisťovacej praxi.
Splatnosť  poistného plnenia poisťovne - doba, v ktorej je poisťovňa povinná poistnú udalosť najneskoršie vybaviť. Povinnosť poisťovne riadne odôvodniť odmietnutie nároku poškodeného na náhradu škody.
Niektoré právne následky spojené s nevybavím poistnej udalosti včas (premlčanie práva poškodeného na náhradu škody vo vzťahu k poisťovni, povinnosť poisťovne platiť poškodenému úroky z omeškania, právo poškodeného na náhradné poistné plnenie, právo poisteného na náhradu trov súdneho konania, právo poškodeného na náhradné vozidlo).
Právo poisteného na náhradu vyplatenej náhrady škody proti poisťovni. 

 

Späť do obchodu