Vitajte v na stránkach spoločnosti EFIBA

 

Aktuality

Osobitné finančné vzdelávanie

U nás môžete absolvovať osobitné finančné vzdelávanie, v sektore poistenia a zaistenia pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Osobitné finančné vzdelávanie z ponuky SIBAF® je sumárom poznatkov, informácií a skúseností, ktoré budú prínosom pre Vašu profesionálnu prax.

Obsah je tvorený skúsenými odborníkmi, ktorí sú profesionálmi vo svojej oblasti s praktickými skúsenosťami z poistného trhu.

Dbáme nato, aby každý kurz bol prínosom pre Vašich klientov, nie iba povinne stráveným časom pri obrazovke.

Jednoducho .... Bude Vás baviť ;)

Kto sme?

Poskytujeme kurzy pre kontinuálne odborné vzdelávanie a rozvoj profesionálov pôsobiacich v oblasti sprostredkovania poistenia a poistenia.

Prostredníctvom podujatí - SIBAF®  ponúkame komplexné informácie o dianí na domácom trhu sprostredkovania poistenia a poistenia so zameraním na aktuálne otázky a nastupujúce trendy. Účastník odchádza s množstvom poznatkov a informácií, ktoré vie dlhodobo aplikovať vo svojej poisťovacej praxi.

Podujatia SIBAF® a kurzy osobitného finančného vzdelávania sú zamerané na špecifické odborné témy sprostredkovania poistenia a poistného trhu. Obsahovo sa zameriavajú na prípadové štúdie a praktické témy z oblasti poistenia v súvislostiach s poukazovaním dopadov na poistnú prax. Spoločným menovateľom našich vzdelávacích podujatí sú kvalitní prezentujúci, dôsledný výber dôležitých tém a vzdelávanie podávané odborne, názorne a aktuálne.

Sme taktiež organizátorom ankety SIBAF® award "Najlepšia poisťovňa".

Prihláste sa na odber noviniek

 
Späť do obchodu