Dopravno-bezpečnostná situácia v SR

Policajné prezídium konkrétne jeho viceprezident, pán Miroslav BALAŽOVIČ, prezentoval na SIBAF® fóre informácie o dopravno-bezpečnostnej situácii v SR za posledných 9 mesiacov. 
Nielen pre prípadné posúdenie rizík smerom k vašim klientom a zvýšenia miery prevencie, ale aj preto, že poisťovací makléri sú intenzívnymi účastníkmi cestnej premávky a informácie môžu prispieť aj k ich vlastnej bezpečnosti, prinášame Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za 9 mesiacov 2022. Vyhodnotenie si môžete stiahnu
ť TU

Späť do obchodu