Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.

 

Sektor: poistenia a zaistenia

Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný

Forma: dištančná

Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk

Deň začiatku: 23.11.2022

Deň ukončenia: 31.12.2022

Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený ku dňu začiatku kurzov

 

Sektor: poistenia a zaistenia

Stupeň odbornej spôsobilosti: vyšší

Forma: dištančná

Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk

Deň začiatku: 25.11.2022

Deň ukončenia: 31.12.2022

Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený ku dňu začiatku kurzov

 

Späť do obchodu