SIBAF® spúšťa nové kurzy OFV

Odborné napredovanie, profesijný rast či konkurencia iných sprostredkovateľov si žiadajú neustále vzdelávanie sa, získavanie poznatkov, vďaka ktorým je poisťovací maklér schopný napĺňať všetky potreby svojich klientov. Len maklér, ktorý disponuje vedomosťami a aktuálnymi informáciami, môže byť pripravený reagovať na riešenie potrieb svojich klientov. A opäť je to vzdelanie, ktoré riadiacim pracovníkom SFA umožňuje vytvárať také firemné prostredie, ktoré dokáže zvládať neustále sa zvyšujúce regulačné, ale aj iné požiadavky vplývajúce na prevádzku ich spoločností. 

Značka SIBAF® s cieľom zabezpečenia kvalitného a plnohodnotného vzdelávania, pripravila nový kurz OFV, ktorý si je možné zakúpiť už dnes.

Aktuálne je spustený predaj kurzu OFV pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti pre sektor poistenia a zaistenia. V blízkej budúcnosti bude v ponuke aj kurz pre vyšší stupeň. 

Pre záujemcov je pripravených 15 hodín vzdelávania, ktoré prebieha - podobne, ako je tomu pri SIBAF® vzdelávacích podujatiach - odborne, aktuálne a názorne. Kurz prebieha vo forme videoprednášok, ktoré vedú fundovaní odborníci, experti v danej konkrétnej oblasti.

Kurz OVF si môžete kúpiť už dnes. Stačí kliknúť sem a registrovať sa. Po platbe za kurz vám budú zaslané prístupové údaje do vášho osobného profilu, v ktorom budete môcť sledovať videoprednášky vo vami zvolenom poradí a čase.

Pri tvorbe kurzu bol zvolený princíp absolvovania prednáškových hodín a testov pre overenie získaných vedomostí -  teda úspešného absolvovania kurzu - na báze kalendárneho roka. Zaregistrovaní účastníci preto musia 15 prednáškových hodín a súvisiacich testov absolvovať vždy do konca kalendárneho roka.

Dátum absolvovania OFV bude v tohtoročnom kurze pre každého účastníka-absolventa 31.12.2022. Na sklonku aktuálneho roka to síce môže pôsobiť náročne, ale kvalitný, plnohodnotný obsah v podaní expertov by mal byť pomerne ľahko zvládnuteľný. V ďalších rokoch takéto nastavenie registrovaným používateľom prinesie výhody a jasný prehľad o stave ich licencie a jej obnovovaní. Zároveň to dáva priestor na kontinuálne odborné vzdelávanie a rozvoj profesionálov pôsobiacich v oblasti sprostredkovania poistenia v zmysle smernice IDD, resp. zákonných požiadaviek.

Viac informácií o prednášajúcich a konkrétnych témach nájdete tu.

Späť do obchodu