Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.

 

Sektor: poistenia a zaistenia

Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný

Forma: dištančná

Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk

Deň začiatku: 18.04.2023

Deň ukončenia: 31.12.2023

Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený ku dňu začiatku kurzov

Späť do obchodu