12 ročníkov SIBAF® Award

Toho roku bodovala v 12. ročníku SIBAF® Award Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá vo všetkých troch kategóriách získala prvenstvo. Ako tomu bolo počas predošlých 11 ročníkov?

 

Anketa SIBAF® Award má za sebou už 12 ročníkov. Prvýkrát sa toto vyhodnotenie na slovenskom poisťovacom trhu uskutočnilo v roku 2006. Pôvodne začínala iba s dvoma kategóriami, v roku 2018 bola pridaná tretia kategória.

Anketa SIBAF® Award tak už 12 rokov predstavuje spätnú väzbu poisťovniam zo strany poisťovacích maklérov. Pozitívnym znamením je, že množstvo hlasujúcich má každoročne stúpajúcu tendenciu, v dôsledku čoho sa anketa stáva čoraz relevantnejšou a pre poisťovne dôveryhodnou.

V roku 2019 bodovala na plnej čiare Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pri pohľade na výsledky z predošlých ročníkov je nutné skonštatovať, že minimálne v kategórii havarijného poistenia si Allianz drží dlhodobo stabilne kvalitné postavenie. Pozrite si prehľad absolútnych víťazov z predošlých ročníkov ankety.

 

 

 

Ročník

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Havarijné poistenie

Poistenie občanov

1.

Poisťovňa Gerling Slovensko, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

2. 

Poisťovňa HDI - Gerling Slovensko, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

3.

QBE insurance (Europe) Limited

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

4.

Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

5.

QBE insurance (Europe) Limited

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

6.

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

7.

QBE insurance (Europe) Limited

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

8.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

9.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

10.

MSIG Insurance Europe AG

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

-

11.

MSIG Insurance Europe AG

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

12.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Späť do obchodu