Spoločnosť TPA sa opäť stala partnerom ankety SIBAF® Award

Reprezentatívna anketa SIBAF® Award „Najlepšia poisťovňa roka“ získala na svoju stranu silného partnera, ktorý zároveň plní funkciu audítora ankety. Stala sa ním spoločnosť TPA, ktorá tak obnovila partnerstvo uzavreté v roku 2018.

 

Spoločnosť TPA, špecialista na dane a audit, sa v roku 2018 stala partnerom ankety SIBAF® Award. Na základe pozitívnych ohlasov bolo toto partnerstvo hneď na začiatku roka 2019 opätovne potvrdené. Spoločnosť TPA sa tak stala nielen partnerom, ale aj audítorom ankety, ktorá je relevantným vyjadrením spätnej väzby poisťovacích maklérov, odborníkov s dlhoročnou praxou v segmente, na prácu a služby poisťovní. 

“Je pre nás veľkým ocenením, že ankete SIBAF® Award  sa dostáva zvýšená pozornosť z viacerých strán,” povedal Oliver Borko, spolumajiteľ spoločnosti EFIBA, ktorá anketu SIBAF® Award “Najlepšia poisťovňa roka” organizuje, “Opäť sme získali silného a erudovaného partnera, spoločnosť TPA, čo je významným vyjadrením súhlasu s priebehom hlasovania zo strany špecialistov na audit. S potešením môžem dodať, že ide o viacročné partnerstvo.” 

Anketa SIBAF® Award “Najlepšia poisťovňa roka” sa zrealizuje na jeseň roka 2019, pričom hlasujúci sprostredkovatelia poistenia budú hlasovať v troch základných kategóriách: poistenie priemyslu a podnikateľov, havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie občanov. Anketa sa koná pravidelne od roku 2006. Jej výsledky odrážajú kvalitu služieb, ktorú poisťovne poskytujú pre klientov a sprostredkovateľov poistenia.

Vážime si aj narastajúci počet poisťovní, ktoré si vyžadujú svoje vlastné anonymizované hodnotenie, ktoré sa im stáva jedným z podkladov pri zlepšovaní nastavenia interných procesov majúcich vplyv na kvalitu svojich služieb,” dodal Borko, “Aktívne hľadáme spôsob, ako by mohla mať anketa ešte väčšiu výpovednú hodnotu pre poisťovne a tiež, ako by sa kritériá hodnotenia mohli stať transparentnejšími,”

Spoločnosť TPA sa tak stala súčasťou veľmi živého procesu, cieľom ktorého je už dnes renomovanú anketu povýšiť na ešte vyššiu úroveň. “Tešíme sa a sme hrdí, že môžeme byť súčasťou podujatia, ktoré prispieva k zvyšovaniu profesionality a úrovne služieb v oblasti poisťovníctva na Slovensku,” uviedol Ivan Paule, partner spoločnosti TPA.

Späť do obchodu