SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!

Na odbornom podujatí sprostredkovateľov poistenia SIBAF® forum, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra, boli vyhlásené výsledky ankety SIBAF® Award 2018. Anketa je jedinečnou príležitosťou pre poisťovne spoznať názor sprostredkovateľov poistenia na kvalitu ich služby a servisu, ktorý poskytujú.

 

Anketa SIBAF® Award sa koná pravidelne od roku 2006. Jej výsledky odrážajú kvalitu služieb, ktorú poisťovne poskytujú pre klientov a sprostredkovateľov poistenia. Pre poisťovne je veľkou motiváciou, aby si vysokú úroveň udržali a pretavili ju do ocenenia, akou je SIBAF® Award. Z takejto pozitívnej motivácie nakoniec profitujú najmä spokojní klienti.

V rámci ankety Poisťovňa roka boli hodnotené tri kategórie prostredníctvom vyplnenia hlasovacích lístkov. V tomto ročníku sa do hlasovania zapojilo 76 spoločností, sprostredkovateľov poistenia typu samostatný finančný agent, finančný poradca a sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu pre sektor poistenia. Spolu odovzdali až 261 hlasovacích lístkov pre 3 kategórie.

Špeciálna kategória Počin roka bola hodnotená cez online hlasovanie počas SIBAF® fóra 2018.

 

Najúspešnejšie poisťovne

V ankete sa medzi ocenených na prvých troch miestach zaradili poisťovne:

 

V kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov:

1) MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

2) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

3) Colonnade Insurance S.S., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

V kategórii Havarijné poistenie motorových vozidiel:

1) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2) Generali Poisťovňa, a.s.

3) Colonnade Insurance S.S., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

Napokon v kategórii Poistenie občanov (majetku a zodpovednosti za škodu):

1) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2) Generali Poisťovňa, a.s.

3) AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

Počin roka

Priamo počas vzdelávacieho podujatia prebehlo hlasovanie v kategórii Počin roka. Zámerom tejto kategórie bolo odmeniť a vyzdvihnúť aktivity, ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania laickej a odbornej verejnosti, publikačnej činnosti ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Prítomní účastníci SIBAF® fóra 2018 online hlasovaním rozhodli, že počinom roka 2018 sa stala Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia.

Späť do obchodu