SIBAF® Award 2021 predstavuje víťazov!

Renomovaná anketa SIBAF® Award sa v roku 2021 uskutočnila už po 13.krát. Okrem 3 tradičných kategórií ocenila víťazov aj v kategórii diplomových prác a vyhlásila aj Počin roka 2021.

 

Minulý rok bol veľmi špecifický a myslíme si, že vzhľadom na pandemické dianie a jemu prispôsobené poskytovanie služieb a tiež komunikáciu mohol zamiešať karty aj pri hlasovaní v ankete SIBAF® Award 2021,” povedal Oliver Borko, spoluorganizátor SIBAF® vzdelávacích podujatí. 

Oliver Borko bol zároveň predsedom poroty, jej ďalšími členmi boli Galina Horáková a Pavel Hrica.  Za vyhodnotenie výsledkov bola zodpovedná spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., ktorá kontrolovala nielen vyhodnotenie, ale celý priebeh hlasovania a jeho vyhodnocovania. Do hlasovania sa pritom dalo zapojiť jednoducho, vyplnením hlasovacieho lístka a jeho elektronickým zaslaním, hlasovanie trvalo od 30. septembra do 11. októbra 2021. V ankete hlasovalo 89 spoločností, samostatných finančných agentov, ktorí spolu odovzdali 325 platných hlasovacích lístkov, ktorí hodnotili kvalitu poskytovaných služieb poisťovateľov.

„Teší nás rastúci záujem o hlasovanie v ankete. Oproti roku 2019 došlo k nárastu počtu hlasujúcich spoločností aj počtu odovzdaných lístkov. Je to pre nás signálom, ktorý hovorí, že pracovníci v poistnom segmente majú záujem o skvalitňovanie poskytovaných produktov, služieb a procesov. V zmysle neustálej profesionalizácie a napredovania segmentu to vnímame ako veľmi dôležitý faktor,” povedal predseda poroty.

 

13. ročník ankety priniesol nasledovné výsledky:

 

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Poradie

Poisťovňa

Body

1.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,891

2.

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

4,779

3.

Generali Poisťovňa, a.s.

4,384

4.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

4,345

5.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

4,002

 

 

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poradie

Poisťovňa

Body

1.

Generali Poisťovňa, a.s.

5,412

2.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

4,944

3.

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,495

4.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

4,465

5.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

3,704

 

 

 

Poistenie občanov

Poradie

Poisťovňa

Body

1.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

5,277

2.

Generali Poisťovňa, a.s.

5,106

3.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

4,664

4.

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,564

5.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

4,561

 

 

Počin roka 2021 a diplomové práce

Súčasťou tohto ročníka ankety boli aj kategórie Počin roka a Najlepšia záverečná práca z oblasti poisťovníctva. V kategórii Počin roka sa stal víťazom pán Imrich Fekete so svojou publikáciou Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva. Publikácia má pre poistný segment veľký význam a mala by byť súčasťou knižnice každého profesionálneho pracovníka v oblasti poisťovníctva.

Cenu za Najlepšiu záverečnú prácu z oblasti poisťovníctva si odniesol Ing. Patrik Matúš za diplomovú prácu na tému Protipožiarna bezpečnosť stavieb - elektromobily. Táto práca, ale aj ostatné záverečné práce na tému elektromobilov a požiarnej ochrany boli aj predmetom prezentácie na SIBAF® fóre 2021.

 

Výťažok pre OZ Cesta von

“Už pri predošlom ročníku SIBAF® Award sme sa rozhodli, že za každý platný hlasovací lístok venujeme príspevok vo výške 1 eura občianskemu združeniu Cesta von,” povedal Oliver Borko, “Toho roku sme tak združeniu darovali 325 eur, v predchádzajúcom ročníku to bolo 309 eur. Veríme, že podpora prekonania hranice chudoby a kladenie dôrazu na kvalitné vzdelávanie je to, čo môže byť cestou pre riešenie mnohých problémov v dlhodobom horizonte. O kvalitné vzdelávanie sa napokon už viac ako 15 rokov snažíme aj my v rámci našich SIBAF® podujatí.”

Späť do obchodu