SIBAF® award 2022 - ocenené spoločnosti

Už po 14. krát sa uskutočnila anketa SIBAF® award, v ktorej profesionáli z poisťovacieho segmentu vyjadrujú svoj názor, ale aj skúsenosti s prácou s jednotlivými poisťovňami na Slovensku. Anketa reprezentuje názor profesionálov trhu na kvalitu produktov a služieb poskytovaných poisťovňami pôsobiacimi na našom trhu.

 

Hlasovanie v ankete SIBAF® award 2022 prebiehalo do 3. októbra, následne porota s odborným garantom, spoločnosťou TPA AUDIT, vyhodnocovala zaslané hlasovacie lístky. 

Porota aktuálneho ročníka bola v zložení pani docentky Galiny Horákovej, riaditeľa OZ Cesta von Pavela Hricu a predsedu Olivera Borka, spoluorganizátora SIBAF® vzdelávacích podujatí.

 

Tešíme sa, že počet  hlasujúcich spoločností v kombinácii s ich postavením na trhu sprostredkovania poistenia v ankete  reprezentuje veľmi významný názor a dáva  trhu spätnú väzbu,” povedal predseda poroty, Oliver Borko, Mňa osobne to teší najmä preto, že vnímam záujem o poisťovací segment a najmä záujem o jeho napredovanie. Vyjadrenie názoru, vyjadrenie toho, čo sprostredkovateľom profesionálnych poisťovacích služieb vyhovuje z pohľadu hodnotiacich kritérií a čo nie, je totiž základnou hybnou silou, ktorá má moc do budúcna kvalitu služieb a produktov poisťovní vylepšovať.”

 

Výskledky boli vyhlásené počas SIBAF® fóra 2022 v Hoteli NH Gate One Bratislava. Aj v 14. ročníku ankety sa hlasovalo v troch súťažných kategóriách, v ktorých sa usmiestnili nasledovné poisťovne:

 

Kategória

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Body

PORADIE

 

 

1

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,429

2

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4,422

3

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

4,085

 

 

 

4

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,029

5

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 

3,942

 

 

 

Kategória

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Body

1

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

5,115

2

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

4,672

3

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4,095

 

 

 

4

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

4,058

5

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

3,811

 

 

 

Kategória

Poistenie občanov

Body

1

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

5,171

2

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

5,019

3

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4,972

 

 

 

4

Union poisťovňa, a.s.

4,084

5

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

3,912

 

 

Aj v aktuálnom ročníku sa organizátori rozhodli podporiť občianske združenie Cesta von a za každý platný hlasovací lístok združeniu venovali 1 euro na rozvíjania potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje. Celková suma, ktorú tak OZ na svoju činnosť získalo, predstavuje 256 eur.

Späť do obchodu