Daň z poistenia za rok 2021 je vyššia o takmer 5 mil €

Daň z poistenia je súčasťou nášho poistného trhu od 1. 1. 2019. Už druhý rok po sebe tak vieme urobiť medziročné porovnanie výberu dane a zároveň vyčísliť sumy prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. 

 

 

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 a 2020 v členení podľa jednotlivých odvetví neživotného poistenia.
Pripomíname, že v zmysle zákona o dani z poistenia sa daň nevzťahuje na PZP poistenie, ktoré je zaradené do odvetvia s poradovým číslom 10.

Daň z poistenia vstúpila do účinnosti 1. 1. 2019, rovnako ako aj minulý rok pripravili sme medziročné porovnanie jej výberu.
Za zdaňovacie obdobie 2020 výška tejto zaplatenej dane predstavovala 73,304mil. eur. Aká daň z poistenia bola odvedená za rok 2021?

Kto platí daň
Daň z poistenia musí zaplatiť poisťovňa z prijatého poistného zo zmlúv neživotného poistenia s výnimkou PZP. Spadá sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Poisťovne sú povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov - od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.
V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.


V porovnaní s rokom 2020 sa jedná o nárast sumy odvedenej dane v hodnote 4,718 mil €, t.j. o 6,1 %.
Z hľadiska jednotlivých odvetví neživotného poistenia najvýznamnejšie narástol objem dane v poistení dopravy tovaru, nominálne o 2,3 mil eur, výška prijatého poistného (základ dane) dosiahla 8,34 mil €.
Nárast o 10% dosiahlo aj odvetvie poistenia majetku (mimo dopravných prostriedkov) v nominálnom raste zaplatenej dane o cca 1,6 mil €.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete prehľad a základu dane (zaplateného poistného) a odvedenej dane z poistenia za roky 2021 a 2020.
 
 
 
 
 
 
Späť do obchodu