SIBAF® workshopy & semináre s témou poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

Po dlhej dobe prichádza konečne aj do poisťovacieho segmentu príležitosť stretnúť sa spoločne osobne, vo väčšej skupine profesionálneho poistného trhu.


Už 14. júna sa môžeme spoločne stretnúť na SIBAF® workshopoch & seminároch.


Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.
Predpis poistného v rámci slovenského poistného trhu v poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu v roku 2021 dosiahol hodnotu cca 8,4 mil eur, s nárastom o cca 300.000 eur v porovnaní s rokom 2020.

Súčasný nárast medzinárodných prepráv a z nich vyplývajúci počet škôd, poistných udalostí, ale aj súdnych sporov poukazuje na potrebu znalosti prepravného práva v jednotlivých zmluvných štátoch realizovanej prepravy. Jeho znalosť je dôležitá z hľadiska praktickej aplikácie Dohovoru CRM v oblasti zodpovednosti za škodu, ktorá je realizovaná prostredníctvom poistenia.

Pripravované SIBAF® workshopy & semináre vám ponúkajú stretnutie a diskusiu s dvoma odborníkmi z praxe, ktorých vedomosti a skúsenosti využijete pri príprave poistných zmlúv a pri riešení poistných / škodových udalostí Vašich klientov.

JUDr. Milan Třebeška,
advokát

Vladimír Podmanický,
SOSTeam Slovakia

 

Expert na dopravné právo a účastník súdnych sporov v zastupovaní slovenských a českých dopravcov p. JUDr. Milan Třebeška hĺbkovo rozoberie úskalia z náhrad škôd a ich rozsahu, pomenuje povinnosti dopravcu pri prevzatí tovaru a dispozícií s tovarom, zápisy v liste CMR a ich preukazovanie. Obohatený o tieto poznatky cez rady a odporúčania prednášajúceho by mal maklér/agent vedieť poskytnúť svojim klientom profesionálnejší servis pri poistných udalostiach.
O kvalitnú judikatúru, na ktorú sa p. Třebeška bude odvolávať, nebude núdza.
 
Ak na západnom Slovensku dôjde k havárií plne naloženého kamióna s tovarom, je veľká pravdepodobnosť, že k vyslobodeniu a likvidácií následkov tejto udalosti bude prizvaný SOSTeam Slovakia so svojou technikou. O praktických skúsenostiach z tejto činnosti, s poukázaním na finančné náklady odstraňovania následkov týchto nehôd, ale i právach poškodených z PZP, Vám poskytne informácie pán Vladimír Podmanický.
 
Seminár je určený pre každého sprostredkovateľa poistenia, ktorý má vo svojom portfóliu klientov dopravcov vo vnútroštátnej i medzinárodnej doprave a chce byť pripravený poskytovať poradenstvo obzvlášť pri poistných udalostiach s náležitou odbornou starostlivosťou.

 

Registrujte sa tu.

Späť do obchodu