Vyjadrite sa k novele zákona o poisťovníctve - do 1. júla

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o poisťovníctve 39/2015.


Cieľmi novely, ako ich definuje predkladateľ zákona Ministerstvo financií SR v doložke vybraných vplyvov, sú nasledovné body:

  • legislatívnou úpravou ustanovenia o odvode časti poistného je rozšíriť účel použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd; zároveň cieľom tejto zmeny je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť pri rozdeľovaní prostriedkov z osobitného účtu
     
  • zlepšiť postavenie klientov poisťovní pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení, rozšírenie možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a dotknutými subjektami, zosúladenie ustanovení zákona s novými Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS)
  • zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii


V tomto a predchádzajúcom roku sme zbierali a publikovali informácie o použití prostriedkov z uvedeného fondu.
Teší nás fakt, že predkladateľ zákona má snahu o zvýšenie miery transparentnosti a prehľadnosti rozdeľovania finančných prostriedkov fondu. Zároveň pozitívne vnímame fakt, že sa rozširuje účel použitia fondu na preventívne opatrenia.

Podľa návrhu novely prijímateľmi finančných prostriedkov môžu byť subjekty:

  • hasičské jednotky
  • zložky Ministerstva vnútra SR
  • koordinačné strediská integrovaného záchranného systému

Návrh znenia novely zákona o poisťovníctve, ktorý tento bod upravuje, si môžte stiahnuť tu: § 68 Odvod časti poistného

V prípade, že vás obsah novely zaujme a budete mať ideu, ako ju upraviť, môžete využiť vaše profesijné organizácie alebo iné subjekty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu, na zaslanie pripomienok a návrhov. Pripomienkové konanie prebieha do 1. júla 2022.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) na základe požiadavky našej spoločnosti zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.
Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená-použitá suma 28.677.415 eur.


Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

Organizácia Suma
Hasičský a záchranný zbor 20.675.886 €
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR 4.474.593 €
Prezídium Policajného zboru 1.704.523 €
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR 1.260.000 €
Sekcia krízového riadenia MV SR 341.544 €
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému 220.867 €

 
Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

Položka Suma
Iveco Daily                     9.120.000 €
Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky 3.350.424 €
Zásahový odev ťažký                  2.558.448 €
Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 112 2.224.017 €
Lezecký materiál                    1.203.947 €
Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)    1.174.638 €
Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS     1.000.000 €


Stav účtu k 31.12.2021 bol v sume 47.823.050 €.
 

Kompletný rozsah použitia finančných prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP za rok 2021 si môžte stiahnuť tu: Osobitný účet finančných prostriedkov z PZP
Zdroj súboru: Ministerstvo vnútra SR


Súhrný materiál k medzirezortnému pripomienkovému konaniu novely zákona o poisťovníctve 39/2015 nájdete tu: Agenda MPK k novele zákona o poisťovníctve

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie