Vyberáme z programu SIBAF® fóra 2022: Regresné právo v PZP a stanovenie poistnej sumy v meniacich sa životných podmienkach

SIBAF® fórum 2022 sa uskutoční už 13. októbra prezenčne, v Hoteli NH Bratislava Gate One. Program je tradične kvalitný a reagujúci na aktuálne dianie. Vyberáme z neho to najdôležitejšie.

 

Registrácia na SIBAF® fórum 2022 bola spustená, program je už tiež zverejnený. Registrovaní účastnci budú môcť s prítomnými prezentujúcimi a ďalšími kolegami diskutovať o viacerých závažných témach v súčasnom poisťovacom sektore. Vyberáme z tém, ktoré vzdelávacie podujatie ponúkne.

 

Aktuálne sa výrazne mení situácia na finančnom trhu, ba dokonca celkovo situácia v našich životoch. Zmeny, ktorými si prechádza svetová ekonomika, budú mať dopad na každého individuálne, ale aj profesne. Prudký nárast cien energií, surovín a materiálov ovplyvňuje už dnes náklady a tržby podnikov. Je to dôležitá problematika, ktorej je nutné venovať pozornosť aj z pohľadu poisťovníctva. Je potrebné vedieť, ktoré náklady sú fixné a ktoré variabilné, ale najmä, ako pristúpiť k stanoveniu poistnej sumy, aby podnik nebol vystavený riziku podpoistenia. Téme Prerušenie prevádzky - vplyv nárastu cien na stanovenie poistnej sumy” sa bude venovať Ing. Radana Kušová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment pre odvetvie účtovníctvo, daňovníctvo a kontroling, členka znaleckej organizácie EXPERT GROUP.

 

Dôležitou je aj téma Vybrané aktuálne problémy s uplatňovaním regresného práva v PZP”, ktorú bude prezentovať JUDr. Imrich Fekete CSc. Bude sa venovať aktuálnym právnym problémom pri uplatňovaní práva poisťovní na náhradu poistného plnenia (regres) s osobitným zreteľom na jeho funkcie a spôsob jeho uplatňovania v praxi. Dozviete sa, aké sú nedostatky súčasnej právnej úpravy regresu a problémov pri jeho aplikácii poisťovňami, aké boli posledné rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR s osobitným zreteľom na uplatňovanie princípu proporcionality. Oboznámite sa aj s aktuálnym návrhom na zásadnú zmenu právnej úpravy regresov z dielne Ministerstva financií SR.

 

Cele program a možnosť registrácie nájdete tu. Súčasťou cenovo zvýhodnenej registrácie pre 2 účastníkov je aj balík 5 online vzdelávacích prednášok.

Späť do obchodu