Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť, ukázala Allianz štúdia dôchodkov

Allianz vydala ďalšiu Allianz globálnu dôchodkovú správu 2023, ktorá analyzuje 75 dôchodkových systémov na svete pomocou Allianz dôchodkového indexu (API). Ten pozostáva z troch pilierov: analýza základných demografických a fiškálnych podmienok, udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému. Celkovo index posudzuje 40 parametrov s hodnotami od 1 (veľmi dobrý) po 7 (veľmi zlý), ktoré ukážu celkové skóre.

 

nezastaviteľný trend starnutia

Pandémia koronavírusu viedla v mnohých krajinách k poklesu strednej dĺžky života a v niektorých krajinách dokonca zaznamenali malý baby boom. Ide však len o 

krátkodobé prerušenie nezastaviteľného a zrýchľujúceho sa trendu starnutia spoločnosti, ktorý je zrejmý v celosvetovom pomere závislosti starých ľudí, keď do roku 2050 sa očakáva, že stúpne zo súčasných 15,1 % na 26,3 %. „Najnovšie údaje napríklad z Číny, Kórey alebo Talianska poukazujú na zrýchlenie demografických zmien. Najmä pôrodnosť sa vyvíja horšie ako sa predpokladalo, a to napriek všetkým snahám v oblasti rodinnej politiky. Nepríjemná pravda je, že najmä mladšie generácie Y a Z sa na starobu budú musieť ešte viac zabezpečiť sami. Budú musieť dlhšie pracovať a zároveň viac a cielenejšie sporiť," uviedla spoluautorka správy Michaela Grimmová. Celkové skóre všetkých skúmaných dôchodkových systémov sveta je 3,6, čo je len málo uspokojivé. 

 

Slovensko – odchod do penzie vs dĺžka života
Slovenský dôchodkový systém s celkovým skóre 3,7 patrí do spodnej polovice rebríčka. Je len slabou útechou, že väčšina krajín v tomto regióne má veľmi podobné skóre; len pobaltské štáty a Bulharsko sú na tom o niečo lepšie. Vzhľadom na demografické vyhliadky, ktoré sa rýchlo zhoršujú, by sa mal na Slovensku do roku 2050 podiel starých ľudí na celkovom počte obyvateľov zvýšiť na 49,9 % a tu už nie je možné otáľať. Hlavnou obavou je udržateľnosť systému. Prepojenie veku odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života by v tomto smere bolo veľkým krokom vpred. Zvýšilo by to skóre udržateľnosti zo 4,0 na 3,4, čo by slovenský dôchodkový systém posunulo na popredné priečky v regióne. „Hoci to neznie populárne, zmeny v dôchodkových systémoch, vrátane toho nášho, budú smerovať k nižšej štedrosti. Inak sa stanú neudržateľnými. Vlastné úspory na dôchodok sa preto stanú nevyhnutnosťou,“ dopĺňa predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) Miroslav Kotov. 

odvážne Francúzsko a demografická bomba
V skutočnosti sa len niekoľkým krajinám - napríklad Francúzsku alebo Číne - podarilo prostredníctvom reforiem výrazne zlepšiť svoje bodové hodnotenie. Francúzsko je takmer príkladom politickej dilemy takýchto reforiem, pretože stavia na hlavu obvyklú politickú ekonómiu: keď namiesto toho, aby dnes rozdávalo výhody výmenou za neskoršie obmedzenia, vyžaduje dnes obmedzenia, aby sa neskôr vyhlo škrtom. 

Niekoľko dôchodkových systémov, ktorým sa dnes darí, najmä Dánsko, Holandsko a Švédsko s celkovým skóre výrazne pod 3, má jednu spoločnú vlastnosť: veľmi skoro, v čase, keď demografická bomba ešte potichu tikala, sa vydali cestou udržateľnosti. 

 

Porovnanie penzijných systémov sveta:

 

Krajina

Celkové skóre

Základné podmienky

Udržateľnosť

Primeranosť

Dánsko

2,2

3,0

2.5

1.4

Holandsko

2,6

2,9

3.4

1.7

Švédsko

2,6

3,1

2,9

2,1

Nový Zéland

2,8

3,1

3,4

2,1

USA

2,9

3,5

2,8

2,6

Francúzsko

3,0

3,9

3,0

2,4

Bulharsko

2,9

2,8

3,5

2,5

Slovenská republika

3,7

4,4

4,0

2,9

Česká republika

3,7

3,7

3,8

3,6

Poľsko

4,5

4,5

3,7

3,9

Libanon

4,7

4,7

4,3

5,3

       Zdroj: Allianz

Späť do obchodu