Nočná mora firiem: nezaplatené faktúry. Ako im vy viete pomôcť?

Platobná neschopnosť firiem nielen na Slovensku, ale aj vo svete je alarmujúca. Očakáva sa, že tento rok vzrastie globálne až o 19 percent.

 

Doba je náročná. Veľa odberateľov má problémy splácať svoje záväzky, naťahuje dobu splatnosti faktúr čo najdlhšie, resp. ich neplatí vôbec. Dôvodom môže byť, že daná firma má finančné ťažkosti, dostane sa do platobnej neschopnosti alebo podnikateľský subjekt priamo vstúpi do konkurzu.

 

Predstavte si, že váš klient práve dodal svojmu zákazníkovi tovar alebo službu a peniaze v stanovenom termíne neprichádzajú. Dokonca poslal aj niekoľko upomienok a nič. Má odberateľ finančné problémy? Dostal sa do insolvencie? Nereaguje. Váš klient si musí peniaze vymáhať po vlastnej linke, čo je čoraz ťažšie. A často to končí bez zdarného výsledku. Kým mu nezaplatia, musí si premyslieť, ako kryť nedobytnú pohľadávku. To sú sústavné problémy v každodenných podnikateľských činnostiach, keď bremeno znáša najmä dodávateľ, pričom obchodné pohľadávky môžu tvoriť až 40 % firemných aktív. Množstvo subjektov tak môže skončiť aj fatálne, a nie vlastnou vinou.

 

Problémy podobného typu by nemuseli nastať, keby každá firma ešte pred dodaním tovaru alebo služby uzavrela zmluvu o poistení pohľadávok. Ochráni sa tak pred veľkým rizikami dneška. Globálne geopolitické napätie, zhoršené vzťahy s Čínou aj vojna na Ukrajine neprospievajú nikomu; naopak, výrazne oslabujú finančnú kondíciu firiem a spôsobujú nárast platobnej neschopnosti. Predpokladá sa, že globálne insolvencie v roku 2023 porastú až o 19 %. Európa môže byť obzvlášť ovplyvnená nárastom platobnej neschopnosti. Odborníci očakávajú významné zvýšenie insolvencií najmä vo Francúzsku (+29 % v roku 2023), Spojenom kráľovstve (+10 %), Nemecku (+17 %) a Taliansku (+36 %). Všetko krajiny, kam vo veľkej miere dodávajú aj slovenské spoločnosti.

Množstvo firiem končí


Problémom tiež je, že veľa firiem v zahraniční a tiež u nás končí svoju činnosť. Až 278 podnikateľských subjektov na Slovensku vstúpilo v roku 2022 do konkurzu a 26 bola povolená reštrukturalizácia. V takom prípade darmo čakať, že dodávateľ dostane zaplatené alebo sa mu podarí vymôcť dodatočne nejaké finančné prostriedky.

 

Neuhradené faktúry sa tak stávajú nočnou morou každého podnikateľského subjektu. Sprostredkovatelia poistenia pohľadávok by preto mali svojim B2B klientom odporučiť poistenie pohľadávok, ktoré je osvedčeným spôsobom, ako sa chrániť pred rizikami vyplývajúcimi z nesplácania zo strany odberateľov. Odporúča sa každému, kto ponúka službu alebo tovar na predaj, ak ho poskytuje s odloženou splatnosťou. Teda, kto má krátkodobé pohľadávky.Ak odberateľ vášho klienta nie je schopný zaplatiť, bude váš klient odškodnený za dodaný, no neuhradený tovar alebo službu,“ uvádza riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina pre tých maklérov, ktorí sa rozhodnú pridať do svojho portfólia aj poistenie pohľadávok.

 

 

 

Hlavné výhody poistenia pohľadávok:

- Kryje pred stratami z neuhradených obchodných dlhov.

- Firma si chráni svoje cash flow pred nedobytnými pohľadávkami.

- Zvyšuje svoju konkurencieschopnosť.

- Nezdržiava sa vymáhaním pohľadávok a môže plynule pokračovať vo svojom podnikaní.

- Zabezpečí si finančnú istotu sebe aj svojim obchodným partnerom.

- Poistenie pohľadávok pomáha chrániť každé podnikanie a zaisťuje jeho rast.

Krytie až do výšky 90 percent


Poistenie pohľadávok je prevencia pred neplatením faktúr, nevyhnutná na to, aby sa firmy chránili pred rizikom a mali tak istotu do budúcnosti. Štandardne sa poisťuje celá hodnota poistiteľného obratu a poisťovňa v prípade škody poskytne plnenie až do výšky 90 percent, zvyšok je spoluúčasť klienta. Aj on totiž musí dobre zvážiť, s kým bude obchodovať, komu predáva a dodáva svoj tovar alebo službu. Platobná morálka sa v poslednom období zhoršila, počet poistných udalostí stúpa a podľa doterajších skúseností expertov je najhoršia situácia z globálneho hľadiska  v stavebníctve.

Škoda z nezaplatených faktúr môže firme spôsobiť veľké finančné problémy, niekedy sa môže pohybovať aj v státisícoch eur. Trh by bol stabilnejší, ak by bola každá firma poistená, to platí všade vo svete. Napríklad v Japonsku je poistenie pohľadávok povinné, čo výrazne prispieva k stabilite trhu a rozvoju obchodných vzťahov. V celej západnej Európe sa necháva poistiť ďaleko viac firiem ako na Slovensku. Také krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu stále len dobiehame.

Spojte sa jednotkou na trhu


Poistenie pohľadávok sa dá vybaviť veľmi rýchlo, stačí kontaktovať odborníka, ktorý poradí a ponúkne riešenie prispôsobené na mieru vášmu klientovi. Jednotkou na trhu poistenia pohľadávok na Slovensku aj globálne je Allianz Trade, ktorý vie prispôsobiť poistenie pohľadávok potrebám takmer každého podnikateľského subjektu. 

Pre malé a stredné spoločnosti s obratom do 5 miliónov eur je určené poistenie pohľadávok s jednoduchšími podmienkami a nízkym administratívnym zaťažením, ktoré bude vyhovovať ich potrebám. Väčším podnikom skúsení experti ochotne poradia a poistenie pohľadávok im nastavia na mieru tak, aby čo najlepšie zabezpečovalo všetky riziká vyplývajúce z danej podnikateľskej činnosti.

Okrem istoty finančného krytia poisťovňa pravidelne vyhodnocuje aj dostupné informácie a robí analýzy platobnej kondície firiem. Svojich klientov informuje o finančnej situácii a bonite jej nových aj existujúcich zákazníkov. Pomáha posúdiť, či budú odberatelia schopní zaplatiť svoje faktúry včas alebo nie.

Vďaka tomu dokáže predvídať riziko nedobytných dlhov a asistovať pri riadení pohľadávok. Nie je len jednoduchým poskytovateľom služieb, ale skutočným partnerom, ktorý pomáha ťahať vpred každý úspešný podnikateľský subjekt.

Späť do obchodu