SIBAF® fórum 2023 aj o zmenách v smernici IDD a v nariadení PRIIPS

Už 11. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2023, ktoré prinesie množstvo dôležitých tém.

Ako vždy, aj tentokrát Vám prinesieme kvalitných lektorov, ktorí sú odborníkmi na témy, ktoré budú na podujatí prezentovať.

Jedným z nich je aj JUDr. Ing. Martin Petruľák z advokátskej kancelárie Havel Partners, ktorý sa bude venovať mimoriadne dôležitým zmenám v smernici IDD a v nariadení PRIIPS. Ide o zásadné zmeny, na moment vstúpenia do účinnosti ktorých je potrebné sa efektívne pripraviť. Lektor Martin Petruľák vníma ich zavedenie do praxe s ohľadom na voľby do Európskeho parlamentu a komplexne Vás vybaví informáciami o tom, čo nastane potom.

Smernica IDD prinesie viacero zmien, ktoré sa dotknú nielen samotných poisťovní, ale aj sprostredkovateľov poistenia. Súčasťou budú:

-     predzmluvné informačné povinnosti

-     predzmluvný informačný dokument

-     poskytovanie informácií primárne v elektronickej podobe

-     od sprostredkovateľov poistenia sa bude očakávať identifikácia a aj kvantifikácia všetkých distribučných nákladov

-     nastanú zmeny v súvislosti s poistnými produktami s investičnou zložkou (IBIPs)

-     zavedie sa povinnosť viesť záznamy o obsahu marketingovej komunikácie

-     ale tiež zákaz pre poisťovne vyplácať stimuly sprostredkovateľom za predaj IBIPs

Okrem menovaného sa spresňujú aj požiadavky týkajúce sa poskytnutia poradenstva pri investičných produktoch založených na poistení. Tieto a ďalšie zmeny predstaví Martin Petruľák, ktorý sa okrem spomínaného bude v rámci noviniek v nariadení PRIIPSvenovať novej časti, ktorá hovorí o udržateľnosti investičných produktov z hľadiska životného prostredia.

 

Rezervuje si miesto na SIBAF® fóre 2023 už dnes!

Využite zvýhodnenú ponuku a vytvorte dve registrácie v rámci jednej spoločnosti. Dostanete k nim 15 vstupov pre ďalších kolegov, ktorí sa budú môcť stať súčasťou SIBAF® fóra v online miestnosti, s osobitným programom zameraným na odborné vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia, ktorí pracujú s klientmi. Registrujte sa TU.

 

Ak hľadáte komplexné dlhodobé vzdelávanie, kvalitné a s reálnym využitím pre Vašu poisťovaciu prax, prihláste sa do SIBAF® OVF pre stredný stupeň poistenia a zaistenia.

Späť do obchodu