SIBAF® fórum 2023 predstavuje kompletný program

11. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2023, v Hotel NH Bratislava Gate One.

Program je sfinalizovaný a ako každý rok, aj tentokrát je jeho primárnym cieľom, aby bol prínosom k profesionálnemu rastu všetkých účastníkov - či už prezenčne, alebo online vďaka 2 zakúpeným registráciám z jednej spoločnosti.

 

SIBAF® fórum 2023 prinesie množstvo dôležitých poznatkov a informácií.

Otváracou bude téma Martina Petruľáka o zmenách v smernici IDD a v nariadení PRIIPS, ktorá už bola predstavená.

 

V ďalšom programe vystúpia:

-     Jozef Hrdý z Generali Česká pojišťovna predstaví tému udržateľnosti v procesoch opráv poškodení po poistných udalostiach motorových vozidiel

-     Martin Kaňa, výkonný riaditeľ SLASPO a SKP, uvedie tematiku aktivít zameraných na boj s nepoistenými vozidlami a transpozícii Smernice PZP do slovenskej legislatívy

-        Roman FUSEK z Národnej banky Slovenska ozrejmí v kontexte činnosti finančných sprostredkovateľov a poisťovní aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ k postaveniu spotrebiteľa pri skupinovom poistení

-    Soňa Beráková z Ministerstva spravodlivosti SR ozrejmí problematiku aktuálnej právnej úpravy kolektívnych žalôb na Slovensku 

-     v panelovej diskusii k novele zákona o PZP budú debatovať Andrej Markovič, prezident SASP a Dalimil Hatok zo Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených, s moderátorským vedením  Petra Csernáka z Finsider

-     Beáta Brezová a Ivana Večerová zo Swiss Re Europe budú prezentovať aktuálne trendy o poistení stiahnutia výrobku z trhu

-     lektor Lukáš Hlavička zo spoločnosti IstroSec, odprezentuje tému Pripravenosť organizácie na bezpečnostný - cyber útok z pohľadu compliance, resp. tým, ako nastaviť pravidlá a čo robiť po bezpečnostnom incidente vo vzťahu k dotknutým osobám a verejným inštitúciám

-     Martin Sinčák predstaví trendy v osobitnom finančnom vzdelávaní
 

 

V rámci online programu budú témami:

Riziko krádeže vlámaním v poistení bytov, domov a domácností v podaní Petra Straku z Risk Experts.

Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP v prednáška Imricha Feketeho.

Témou starobného dôchodkového sporenia vás prevedie Miroslav Suchý z Allianz DSS.


Okrem toho sa účastníci stanú súčasťou vyhlásenia výsledkov ankety SIBAF® Award 2023 “Najlepšia poisťovňa”.

 

Späť do obchodu