Potrebné informácie pri rizikách požiarov súvisiacich s elektromobilmi

SIBAF® fórum 2021 sa uskutoční už 14. októbra a jednou z tém, ktorým sa bude venovať, je požiarna prevencia pri požiaroch elektromobilov v podaní prác študentov slovenských univerzít.

Cieľom podujatí  SIBAF® je už roky podpora poistného segmentu, a to aj prostredníctvom udržiavania vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. 
Aj preto v programe pripravovaného  SIBAF® fóra 2021 nájdete práce študentov Žilinskej univerzity a Technickej univerzity vo Zvolene. Ich témami sú vzťahy protipožiarnej bezpečnosti stavieb a elektromobilov a vzťahu elektromobility a protipožiarnej bezpečnosti.

"Požiare elektromobilov vzbudzujú negatívny pohľad na elektrické vozidlá. Predkladaná práca preukázala, že nebezpečenstvo vzniku požiaru elektrického vozidla nie je väčšie ako pri bežnom vozidle so spaľovacím motorom. Problémom často krát býva nesprávne zaobchádzanie alebo extrémne prevádzkové podmienky. To, v čom sa zásadne líšia požiare bežných a elektrických vozidiel je intenzita požiaru a spôsob horenia. Elektromobily horia intenzívnejšie, pri tepelnom úniku sa dokáže akumulátor aj po uhasení ďalej zohrievať a spôsobiť znovurozhorenie." napísal Patrik Matúš, promovaný študent Technickej univerzity vo Zvolene, vo svojej diplomovej práci.
 
Určite ste si sami vyšimli, že počet elektromobilov, resp. vozidiel s batériou, aj na slovenských cestách rastie. V práci v poisťovacom segmente je potrebné držať krok s dobou, aby nás klienti neprekvapili žiadnou otázkou.

Zúčastnite sa SIBAF® fóra 2021 a získajte cenné poznatky v oblasti požiaru elektromobilov jednak z pohľadu príčin ich vzniku a najmä z pohľadu možných následkov na zdravie a majetok.
 
Prezentácia je vhodná pre poisťovacích maklérov a rizikových manažérov.

Predkladaná práca sa zaoberá definovaním požiadaviek na stavebné konštrukcie, ak sa v nich vyskytujú elektrické vozidlá. Zavádza pojem „bezpečná vzdialenosť medzi parkovacími miestami“, vysvetľuje, prečo je vhodné do radových a hromadných garáží inštalovať požiarnotechnické zariadenia, ktoré môžu zabezpečiť rýchlu detekciu požiaru a znížiť jeho intenzitu a rýchlosť rozvoja.
 

Prezentáciu možno vnímať ako základ návrhu protipožiarnych opatrení v rámci obytných domov a budov (napr. nákupné centrá), ktoré umožňujú parkovanie aj pre elektromobily. Pre poisťovacích maklérov téma predstavuje zásadnú informačnú výbavu na nastavenie podmienok poistenia tohto typu klientov.
SIBAF® fórum už vyše 15 rokov poskytuje aktuálne, názorné a odborné vzdelávanie, aby ste svojim klientom mohli poskytovať kvalitné a profesionálne služby a získali tak výhody oproti konkurencii.

SIBAF® fórum 2021 sa uskutoční už 14. októbra online.
Späť do obchodu