SIBAF® semináre a workshopy už 5. apríla!

Konečne prichádza možnosť a príležitosť myslieť aj na iné veci, ako je aktuálne dianie vo svete. Dianie v politickej a ekonomickej oblasti má priamy dopad aj na poistné riziká, rozsah krytia, výluky, stanovenie poistných súm vo vzťahu k inflácii a pod. Orientácia v týchto témach je dôležitá na zodpovedanie otázok klintov a korektné nastavenie ich poistných programov.

Pre každého, kto má záujem byť informovaný a svoju profesionalitu a odbornosť neustále zvyšovať, je dôležitý termín 5. apríl, kedy sa uskutoční vzdelávacie podujatie SIBAF® workshopy & semináre 2022.

Podujatie sa uskutoční v online režime a poskytne dávku odborných, názorných a aktuálnych informácií v podaní kvalitných rečníkov.

Predstavujeme prvé dva body programu SIBAF® seminárov a workshopov:

1)     Dôležité súvislosti  pri opravách motorových vozidiel a zmeny v zákone o cestnej doprave po 1. 1. 2022
Z Cechu predajcov a autoservisov SR budú tému prezentovať páni Matej Kováč a František Gajdács. Okrem iného predstavia skúsenosti členov Cechu pri opravách po vážnych dopravných nehodách po 1. januári 2022.
Súčasťou budú odporúčania a tiež vysvetlenie rozsudku Krajského súdu, v rámci neho objasnenie pojmov ako obvyklá cena opravy, oprávnenosť krátenia poisťovne ap.
 
2)     Registrácie autoservisu do informačného systému technických kontrol
Tému bude prezentovať pán Pavol Vincek zo spoločnosti TESTEK a.s. V prezentácii sa dozviete o nutnosti či povinnosti registrácie do informačného systému technických kontrol, o tom, čo vyplýva z pozastavenia premávky po vážnej nehode pre prevádzkovateľa alebo držiteľa vozidla a tiež, či a aké výhody majú klienti, majitelia poškodených vozidiel pri vážnych dopravných nehodách.

Ďalšie podrobnosti predstavíme už čoskoro.

Späť do obchodu