Registrujte sa na SIBAF® workshopy a semináre!

Už 5. apríla sa uskutoční podujatie SIBAF® workshopy&semináre 2022.

Program je určený najmä sprostredkovateľom poistenia a pracovníkom poisťovní z rôznych odborných oddelení. Tak ako vždy, aj tentokrát kladieme dôraz na aktuálne, názorné a odborné vzdelávanie, výsledkom ktorého bude hlboké porozumenie predkladanej problematiky, z čoho budú profitovať najmä Vaši klienti.

Program SIBAF® seminára 2022:

1)      Kalkulácia nákladov na výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľností
Prezentujúcim bude Milín Kaňuščák zo spoločnosti KAMI  PROFIT s.r.o., ktorý dlhoročne pôsobí v sektore stavebníctva na Slovensku a disponuje množstvom poznatkov a skúseností. 
Oboznámi Vás s detailami procesu stanovenia cien pri výstavbe, rekonštrukcii nehnuteľností v aktuálnom čase.
Na príkladoch z praxe sa bude venovať kalkulácii cien v kategóriách nehnuteľností rodinný dom, bytový dom a výrobná hala.
Prednášajúci ozrejmí aj vplyv lokality stavby na ceny materiálov a ceny práce na Slovensku.

Účastníci workshopu sa dozvedia, ako dnes prebiehajú cenové kalkulácie stavieb (parciálna oprava, totálna oprava vrátane vypratania suti - napríklad po poistnej udalosti) a tiež, kedy je povinná či nutná tzv. inflačná doložka v zmluvách o dielo.
Zároveň získajú vedomosť o princípoch stanovenia hodnoty nehnuteľnosti ako podkladu pre stanovenie poistnej sumy.
Súčasný vývoj inflácie je zásadný pre túto problematiku.

 

2)     Dôležité súvislosti  pri opravách motorových vozidiel a zmeny v zákone o cestnej doprave po 1. 1. 2022
Z Cechu predajcov a autoservisov SR budú tému prezentovať páni Matej Kováč a František Gajdács. Okrem iného predstavia skúsenosti členov Cechu pri opravách po vážnych dopravných nehodách po 1. januári 2022.
Súčasťou budú odporúčania a tiež vysvetlenie rozsudku Krajského súdu, v rámci neho objasnenie pojmov ako obvyklá cena opravy, oprávnenosť krátenia poisťovne ap.
 
3)     Registrácie autoservisu do informačného systému technických kontrol
Tému bude prezentovať pán Pavol Vincek zo spoločnosti TESTEK a.s. V prezentácii sa dozviete o nutnosti či povinnosti registrácie do informačného systému technických kontrol, o tom, čo vyplýva z pozastavenia premávky po vážnej nehode pre prevádzkovateľa alebo držiteľa vozidla a tiež, či a aké výhody majú klienti, majitelia poškodených vozidiel pri vážnych dopravných nehodách.

 

Registrujte sa tu!

Späť do obchodu