SIBAF® workshopy a semináre predstavujú ďalší bod programu

Vzdelávacie podujatie sa uskutoční v online forme už 5. apríla 2022. Po prvých troch bodoch programu predstavujú organizátori aj štvrtého prezentujúceho s jeho témou.

 

Hlavnou ambíciou všetkých SIBAF® vzdelávacích podujatí je priniesť komplexný pohľad na pre poisťovací sektor relevantné témy. Inak tomu nebude ani pri aktuálne pripravovaných SIBAF® workshopoch a seminároch, ktoré sa uskutočnia už 5. apríla v online forme. Už známymi bodmi programu budú Dôležité súvislosti pri opravých motorových vozidiel a zemny v zákone o cestnej doprave po 1. 1. 2022, Registrácie autoservisu do informačného systému technických kontrol a Kalkulácia nákladov na výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľností. Práve do posledne menovanej témy prinesie hlbší vhľad štvrtý bod programu seminárov a workshopov, ktorým je Stanovenie poistnej sumy pre nehnuteľnosti fyzických osôb, rodinných domov a bytov. Prednášajúci, pán Róbert Koch, manažér pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu poistovne UNIQA, predstaví najčastejšie chyby pri stanovované poistnej sumy nehnuteľností a z nich vyplývajúce riziká podpoistenia. Súčasný ekonomický vývoj s pomerne vysokoou mierou inflácie je téma veľmi relevantnou s ohľadom na dopad na významné porfólio zmlúv v správe sprostredkovateľov poistenia.

Viac informácií a možnosti registrácie na SIBAF® workshopy a semináre nájdete tu.

Späť do obchodu