Použitie odvodu z poistného PZP v roku 2021

Pokračujeme v prinášaní aktuálnych správ z trhu, tá dnešná sa týka poistného z PZP a použitia odvodu z neho v roku 2021.
 
 
Predpísané poistné z PZP dosiahlo v roku 2021 podľa predbežných údajov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) sumu 403,136 mil eur.
V porovnaní so sumou predpísaného poistného z PZP v minulom roku (389 mil eur) ide o nárast o 3,6 %.

Poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničných poisťovní, u ktorých je možné uzatvoriť na Slovensku PZP, boli povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z PZP za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára 2022 na osobitný účet Ministerstva vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) na základe požiadavky našej spoločnosti zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.

Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená-použitá suma 28.677.415 eur.


Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

Organizácia Suma
Hasičský a záchranný zbor 20.675.886 €
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR 4.474.593 €
Prezídium Policajného zboru 1.704.523 €
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR 1.260.000 €
Sekcia krízového riadenia MV SR 341.544 €
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému 220.867 €

 
Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

Položka Suma
Iveco Daily                     9.120.000 €
Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky 3.350.424 €
Zásahový odev ťažký                  2.558.448 €
Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 112 2.224.017 €
Lezecký materiál                    1.203.947 €
Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)    1.174.638 €
Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS     1.000.000 €

 

V zmysle zákona o poisťovníctve prostriedky z osobitného účtu rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka.

V tomto roku sa bude jednať o rozdelenie odvodu z poistného PZP za rok 2021 v sume cca 32,25 mil eur.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie