Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom

Prinášame vám ďalšie novinky, správy a informácie z trhu s vysokou mierou aktuálnosti a z nášho pohľadu aj dôležitosti.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS zverejnil v mesiaci marec dve svoje správy, ktoré prinášajú odbornej verejnosti pohľad na hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu v roku 2021.

  • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
  • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa
Z týchto správ si dovoľujeme poukázať na niektoré časti, ktoré sa týkajú poisťovníctva a finančného sprostredkovania a poradenstva v sektore poistenia a zaistenia.

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM

V oblasti finančného sprostredkovania
NBS registrovala zvýšené množstvo otázok na možnosť alebo regulárnosť jeho vykonávania v prípade osobného bankrotu. Spolu s MF SR sa zhodla na tom, že fyzické osoby, ktoré nevedia riadiť svoje financie a je na ich majetok vyhlásený konkurz, nemôžu radiť iným ľuďom ako riadiť svoje financie.

V oblasti dohľadu nad poisťovňami
pokračovali zisťovania vplyvu pandémie na sektor. NBS odporučila poisťovniam prehodnotiť výplatu dividend zo zisku za rok 2020. Posledný odhad poisťovní nepreukázal výrazné zhoršenie solventnostnej a finančnej pozície poisťovní.
V rámci regulácie sa NBS sústredila najmä na riešenie problematických oblastí PZP. Úpravy sa týkali najmä aplikácie systému bonus/malus, sankčného systému v prípade chýbajúceho PZP a náhrady nemajetkovej ujmy z PZP.

Pretrvávajúci konkurenčný boj v PZP
V roku 2021 NBS pokračovala v rozšírenom reportingu, zameranom na PZP. Reporting bol odporučený 6 poisťovniam a jednej pobočke poisťovne z iného členského štátu, ktoré počas dohľadu na diaľku v rokoch 2019 - 2020 nedosiahli dostatočnosť poistného.
Problémy regulácie v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
NBS sa sústredila aj na riešenie problematických oblastí regulácie povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Navrhované úpravy sa týkali najmä nasledovných oblastí – aplikácia systému bonus/malus, sankčný systém v prípade chýbajúceho PZP a nemajetková ujma.
Aktuálne znenie § 19 zákona o PZP umožňuje okresným úradom ukladať pokuty za neuzatvorenie PZP, a to na základe oznámenia SKP. Predmetný systém však nemá dostatočne represívny účinok, a to z dôvodu nízkych hodnôt a nízkeho počtu pokút, ktoré navyše neprispievajú k financovaniu náhrad škôd, ktoré spôsobili nepoistené motorové vozidlá. Problémy spôsobuje aj kvalita registra motorových vozidiel, ktorý obsahuje aj aktuálne neexistujúce vozidlá, resp. vozidlá patriace zaniknutým osobám, a tým sťažuje prácu s párovaním informácií v registri SKP.

NBS sa zamerala na koncept konečného užívateľa výhod pri preverovaní oblasti AML
NBS v rámci výkonu dohľadu na diaľku preskúmala dodržiavanie pravidiel v oblasti AML u všetkých samostatných finančných agentov a finančných poradcov prostredníctvom osobitného dotazníka. Cieľom tejto dohľadovej aktivity bolo preveriť, či majú dohliadané subjekty dostatočne nastavené interné postupy a plnia povinnosti vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti. Prínosom takéhoto plošného zisťovania je aj zvyšovanie kvality a vedomostí distribučnej siete.

Významnou témou preverovania v tejto oblasti bol koncept konečného užívateľa výhod (KUV). Dôležitosť osobitného preskúmania vyplynula z výsledkov hodnotiacej správy expertov Výboru MONEYVAL, ktoré poukázali na nedostatočné povedomie a pochopenie pojmu KUV subjektmi pôsobiacimi na finančnom trhu. U obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a u vybraných samostatných finančných agentov boli prostredníctvom dotazníka zisťované informácie týkajúce sa klientov a určovania KUV, procesu vzdelávania v oblasti identifikácie KUV, preverovania KUV voči sankčným zoznamom a zoznamom politicky exponovaných osôb, interných postupov identifikácie KUV.

 
Tabuľka 13    Subjekty finančného trhu / Počet
Subjekt Stav k 31.12.2020 Prírastok Úbytok Stav k 31.12.2021
Samostatní finanční agenti 2) 449 21 31 439 2)
Finanční poradcovia 8 - - 8
Poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania 14 1 - 15
Viazaní finanční agenti 2) 9411 2390 3589 8212
Podriadení finanční agenti 2) 15119 5397 4195 16321
Viazaní finanční agenti 2) 100 35 49 86
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia 2) 5 1 1 5
2) Počet dohliadaných subjektov sa môže meniť, vzhľadom na priebežne spracovávané návrhy.

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA

Vybavovanie podaní
V roku 2021 bolo NBS doručených 1.675 podaní spotrebiteľov a iných klientov. Medziročne klesol počet doručených podaní o 340 podaní (17 %). Oproti roku 2020 prišlo o 181 menej podaní týkajúcich sa povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Pravdepodobne sa prejavil dôsledok najnižšieho počtu dopravných nehôd od vzniku SR, keďže ľudia cestovali kvôli pandémii menej.

 
Počet podaní Celkom Oprávnených
Poisťovníctvo 664 237
neživotné poistenie - PZP a čelné sklá 268 117
neživotné poistenie - zodpovednosť za škodu 31 10
poistenie osôb 196 71
neživotné poistenie - havarijné poistenie 66 17
neživotné poistenie - majetok 77 16
neživotné poistenie - iné 26 6

Zdroj informácií: Národná banka Slovenska
Oficiálne dokumenty na stiahnutie:
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za rok 2021
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom - 2021

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie