SIBAF® fórum ponúka vzdelávanie aj tým, ktorí nemôžu prísť osobne

SIBAF® fórum 2022 sa uskutoční už 13. októbra, témy a prednášajúci sú už známi. Zaujímavosťou je, že online formu vzdelania môžu využiť aj tí, ktorí na fórum nemôžu prísť osobne - dokonca v cene registrácie.

Predstavujeme tému, ktorá je pre poistý trh tiež veľmi dôležitá, i keď možno až na druhý pohľad.

     Ivana Molnárová, CEO spoločnosti Profesia, bude s účastníkmi diskutovať o najrýchlejších zmenách v histórii Slovenska na trhu práce. Vysvetlí, ako sa mení, čo očakávajú uchádzači a čo spoločnosti, ako ovplyvňuje inflácia platy a ako na ňu reagujú zamestnávatelia. Aj toto sú faktory, ktoré majú vplyv na poistný trh a pani Molnárová ozrejmí, aký konkrétne.

Jej prezentácie nám poskytne, nové, zatiaľ nepublikované informácie týkajúce sa stavu a vývoja trhu práce na poistnom trhu. Prvýkrát v histórii sa budeme venovať téme ľudských zdrojov. Príčinou je, že si uvedomujeme situáciu na trhu práce v poisťovacom segmente. Pani Molnárová nás oboznámi s konkrétnymi dátami a informáciami o situácii na pracovnom trhu v sektore poisťovníctva a sprostredkovaní poistenia. Vysvetlí, ako sa trh mení, čo očakávajú účastníci a čo spoločnosti, ale aj ako ovplyvňuje inflácia platy a ako na ňu reagujú zamestnávatelia.
Téma je pokračovaním našej snahy o popularizáciu práce v poisťovacom segmente, ktorú dlhodobo rozvíjame spoluprácou so slovenskými univerzitami.
Považujeme za podstatné dozvedieť sa, aké sú motivácie a očakávania na našom trhu práce na oboch zúčastnených stranách - záujemcov o prácu a samostatných finančných agentov alebo poisťovní.
Pani Molnárová problematiku ozrejmí na konkrétnych dátach, informáciách, ba možno aj predikciách do blízkej budúcnosti.

 

Vzdelajte aj kolegov, ktorí na SIBAF® fórum prísť nemôžu!

Aktuálny ročník prináša dve možnosti registrácie na podujatie. Prvou možnosťou je registrácia jedného účastníka a druhou registrácia dvoch účastníkov. Práve druhá možnosť je ideálna pre tých, ktorí majú kolegov, ktorí by na fórum radi prišli, ale z nejakého dôvodu nemôžu. Aj tí sa môžu vzdelať, pretože súčasťou registrácie 2 účastníkov je aj 5 prístupov, teda prístup pre 5 kolegov, k online prednáškam.

 

Tieto si môžu vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, ich témy sú nasledovné:

1) Poistenie a jeho podstata, vzťah rizika a poistenia (prednáša Erika Pastoráková)

2) Dôležité súvislosti pri opravách motorových vozidiel a zmeny v zákone o cestnej doprave po 1. 1. 2022 (prednáša František Gajdács)

3) Stručná analýza požiarneho nebezpečenstva v priemyselnom podniku (prednáša Peter Straka)

4) Spoluvina na dopravnej nehode: Dôvody a vplyv na trestnú a občianskoprávnu zodpovednosť (prednáša Jakub Mandelík)

 

Na SIBAF® fóre sa uskutoční aj vyhlásenie výsledkov ankety SIBAF® award. Hlasovacie lístky a podrobnejšie informácie o ankete nájdete tu.

Späť do obchodu