Aktuality, Strana 4

SIBAF® workshopy & semináre s témou poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

Po dlhej dobe prichádza konečne aj do poisťovacieho segmentu príležitosť stretnúť sa spoločne osobne, vo väčšej skupine profesionálneho poistného trhu. Už 14. júna sa môžeme spoločne stretnúť na SIBAF® workshopoch & seminároch.Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.Predpis poistného v rámci slovenského poistného trhu v poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu v roku 2021 ...

Sanácia bytu po požiari - svojpomocne alebo s firmou?

- PR článok -    Je ťažké si predstaviť niečo viac traumatizujúce ako požiar, ktorý Vám dokáže zničiť vaše pohodlie domova. Pri požiari dochádza za nekontrolovateľných a neprehľadných podmienok k celej rade chemických reakcií. Aké konkrétne látky pri horení vznikajú závisí od rôznorodosti materiálov, ktoré sa v domácnostiach používajú. V bytoch môžeme nájsť najrôznejšie materiály od po...

Inflácia a jej dopad na poistenie

- PR článok -   Covid, vojna na Ukrajine a prechod na zelené energie, udalosti, ktoré v poslednom období zasiahli celý svet a naše individuálne životy. Poďme sa pozrieť na ekonomické dopady týchto skutočností a ich vplyv na oblasť poisťovníctva. V marci 2022 dosiahla medziročná miera inflácie na Slovensku 10,4%. To znamená, že oproti marcu roku 2021 kupujeme väčšinu tov...

Použitie odvodu z poistného PZP v roku 2021

Pokračujeme v prinášaní aktuálnych správ z trhu, tá dnešná sa týka poistného z PZP a použitia odvodu z neho v roku 2021.     Predpísané poistné z PZP dosiahlo v roku 2021 podľa predbežných údajov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) sumu 403,136 mil eur. V porovnaní so sumou predpísaného poistného z PZP v minulom roku (389 mil eur) ide o nárast o 3,6 %.Poisťovne...

Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom

Prinášame vám ďalšie novinky, správy a informácie z trhu s vysokou mierou aktuálnosti a z nášho pohľadu aj dôležitosti.Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS zverejnil v mesiaci marec dve svoje správy, ktoré prinášajú odbornej verejnosti pohľad na hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu v roku 2021. Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o činnosti útvaru dohľadu nad fina...

Výročná správa poisťovacieho ombudsmana za rok 2021

Prvé oficiálne správy a auditované štatistiky týkajúce sa aj finančného trhu, sa každoročne zverejňujú v mesiacoch marec a apríl. Prvú správu z tejto oblasti vám prinášame už teraz. Výročná správa  poisťovacieho ombudsmana za rok 2021 Útvar poisťovacieho ombudsmana prijal od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 celkovo 192 podnetov, z toho 123 podaní malo formálne náležitosti návrhu na zača...

SIBAF® workshopy a semináre predstavujú ďalší bod programu

Vzdelávacie podujatie sa uskutoční v online forme už 5. apríla 2022. Po prvých troch bodoch programu predstavujú organizátori aj štvrtého prezentujúceho s jeho témou.   Hlavnou ambíciou všetkých SIBAF® vzdelávacích podujatí je priniesť komplexný pohľad na pre poisťovací sektor relevantné témy. Inak tomu nebude ani pri aktuálne pripravovaných SIBAF® workshopoch a seminároch, ktoré sa uskutoč...

Registrujte sa na SIBAF® workshopy a semináre!

Už 5. apríla sa uskutoční podujatie SIBAF® workshopy&semináre 2022. Program je určený najmä sprostredkovateľom poistenia a pracovníkom poisťovní z rôznych odborných oddelení. Tak ako vždy, aj tentokrát kladieme dôraz na aktuálne, názorné a odborné vzdelávanie, výsledkom ktorého bude hlboké porozumenie predkladanej problematiky, z čoho budú profitovať najmä Vaši klienti. Program SIBAF® semi...

SIBAF® semináre a workshopy už 5. apríla!

Konečne prichádza možnosť a príležitosť myslieť aj na iné veci, ako je aktuálne dianie vo svete. Dianie v politickej a ekonomickej oblasti má priamy dopad aj na poistné riziká, rozsah krytia, výluky, stanovenie poistných súm vo vzťahu k inflácii a pod. Orientácia v týchto témach je dôležitá na zodpovedanie otázok klintov a korektné nastavenie ich poistných programov.Pre každého, kto má záujem byť ...

Potrebné informácie pri rizikách požiarov súvisiacich s elektromobilmi

SIBAF® fórum 2021 sa uskutoční už 14. októbra a jednou z tém, ktorým sa bude venovať, je požiarna prevencia pri požiaroch elektromobilov v podaní prác študentov slovenských univerzít. Cieľom podujatí  SIBAF® je už roky podpora poistného segmentu, a to aj prostredníctvom udržiavania vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. Aj preto v programe pripravovaného  SIBAF® ...

Späť do obchodu