Aktuality, Strana 3

Potrebné informácie pri rizikách požiarov súvisiacich s elektromobilmi

SIBAF® fórum 2021 sa uskutoční už 14. októbra a jednou z tém, ktorým sa bude venovať, je požiarna prevencia pri požiaroch elektromobilov v podaní prác študentov slovenských univerzít. Cieľom podujatí  SIBAF® je už roky podpora poistného segmentu, a to aj prostredníctvom udržiavania vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. Aj preto v programe pripravovaného  SIBAF® ...

Smernica o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Dňa 02.12.2021 bola v úradnom vestníku EÚ pod číslom L 430/1 zverejnená SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ) 2021/2118 z 24.novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o kontrole plnenia  povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.Transpozíciu sú povinné členské štáty prijať do 2...

Novela zákona o DPH

Dňa 8.11.2021 podpísala prezidentka Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „daňový poriadok“), ktorým sa mení aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“). Novela daňového poriadku bude v&...

Hore
23 položiek celkom
Späť do obchodu