Aktuality, Strana 3

Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 23.11.2022 Deň ukončenia: 31.12.2022 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, kto...

Dopravno-bezpečnostná situácia v SR

Policajné prezídium konkrétne jeho viceprezident, pán Miroslav BALAŽOVIČ, prezentoval na SIBAF® fóre informácie o dopravno-bezpečnostnej situácii v SR za posledných 9 mesiacov. Nielen pre prípadné posúdenie rizík smerom k vašim klientom a zvýšenia miery prevencie, ale aj preto, že poisťovací makléri sú intenzívnymi účastníkmi cestnej premávky a informácie môžu prispieť aj k ich vlas...

Allianz spustila prvú spoločnú regionálnu digitálnu kampaň

„Keď príde tá chvíľa, sme s vami!“ To je hlavný odkaz najnovšej reklamnej kampane Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorú odštartovala v týchto dňoch.    osobne aj digitálne Kampaň kladie dôraz na digitálne služby najväčšej poisťovne na trhu. „Našim klientom chceme pripomenúť, že v akejkoľvek chvíli alebo momente, ktoré prežívajú, sme pripravení pomôcť im. Sme s nimi...

SIBAF® award 2022 predstavuje víťazov

Už po 14. krát sa uskutočnila anketa SIBAF® award, v ktorej profesionáli z poisťovacieho segmentu vyjadrujú svoj názor, ale aj skúsenosti s prácou s jednotlivými poisťovňami na Slovensku. Anketa reprezentuje názor profesionálov trhu na kvalitu produktov a služieb poskytovaných poisťovňami pôsobiacimi na našom trhu.   Hlasovanie v ankete SIBAF® award 2022 prebiehalo do 3. októbra, následne p...

Chýbajúce čipy vyjdú podľa Allianzu európsky automobilový sektor 100 miliárd eur

Chýbajúce čipy vyjdú podľa Allianzu európsky automobilový sektor 100 miliárd eur  Nedostatok polovodičov viedol k celosvetovému nedostatku približne 18 miliónov vozidiel Aby sa zabránilo väčším stratám v budúcnosti, automobilový sektor bude potrebovať podporu Podporené by mali byť najmä segmenty, kde je Európa výrobňou aj konečným trhom Automobilový sektor sa stal obeťo...

SIBAF® fórum ponúka vzdelávanie aj tým, ktorí nemôžu prísť osobne

SIBAF® fórum 2022 sa uskutoční už 13. októbra, témy a prednášajúci sú už známi. Zaujímavosťou je, že online formu vzdelania môžu využiť aj tí, ktorí na fórum nemôžu prísť osobne - dokonca v cene registrácie. Predstavujeme tému, ktorá je pre poistý trh tiež veľmi dôležitá, i keď možno až na druhý pohľad.      Ivana Molnárová, CEO spoločnosti Profesia, bude s účastníkmi diskutovať o...

SIBAF® fórum 2022 otvorí aj pálčivé témy, napríklad sociálnu infláciu

Zaregistrovali ste sa už na SIBAF® fórum 2022? Prednášajúci sa budú venovať témam, ktoré mnohým ešte ani nenapadli. Napríklad téme sociálnej inflácie, ktorá je menej predvídateľná a kvantifikovateľná ako ekonomická inflácia, ale aj téme meniaceho sa trhu práce v kontexte poistného trhu. Zoznámte sa s ďalšími témami a prednášajúcimi!   SIBAF® fórum 2022 sa uskutoční v prezenčnej podobe už 13...

Vyberáme z programu SIBAF® fóra 2022: Regresné právo v PZP a stanovenie poistnej sumy v meniacich sa životných podmienkach

SIBAF® fórum 2022 sa uskutoční už 13. októbra prezenčne, v Hoteli NH Bratislava Gate One. Program je tradične kvalitný a reagujúci na aktuálne dianie. Vyberáme z neho to najdôležitejšie.   Registrácia na SIBAF® fórum 2022 bola spustená, program je už tiež zverejnený. Registrovaní účastnci budú môcť s prítomnými prezentujúcimi a ďalšími kolegami diskutovať o viacerých závažných témach v...

Vyjadrite sa k novele zákona o poisťovníctve - do 1. júla

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o poisťovníctve 39/2015. Cieľmi novely, ako ich definuje predkladateľ zákona Ministerstvo financií SR v doložke vybraných vplyvov, sú nasledovné body: legislatívnou úpravou ustanovenia o odvode časti poistného je rozšíriť účel použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodp...

Daň z poistenia za rok 2021 je vyššia o takmer 5 mil €

Daň z poistenia je súčasťou nášho poistného trhu od 1. 1. 2019. Už druhý rok po sebe tak vieme urobiť medziročné porovnanie výberu dane a zároveň vyčísliť sumy prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia.      V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia ...

Späť do obchodu